Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Beräknar standardavvikelsen för en population när hela populationen ges som argument. Standardavvikelsen är ett mått på en mängd värdens spridning kring medelvärdet.

Viktigt!: Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel.

Mer information om den nya funktionen finns i Funktionen STDAV.P.

Syntax

STDAVP(tal1;[tal2];...)

Syntaxen för funktionen STDAVP har följande argument:

 • Tal1     Obligatoriskt. Det första talargumentet som motsvarar en population.

 • Tal2, ...     Valfritt. Mellan 2 och 255 numeriska argument som motsvarar en population. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument åtskilda av semikolon.

Anmärkningar

 • STDAVP antar att argumenten utgör hela populationen. Om argumenten utgör ett urval ur populationen använder du STDAV för att beräkna standardavvikelsen.

 • För stora urval returnerar STDAV och STDAVP ungefär samma värden.

 • Standardavvikelsen beräknas med "n-1"-metoden.

 • Argumenten kan vara tal eller namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

 • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver direkt i argumentuppsättningen räknas.

 • Om ett argument är en matris eller en referens räknas bara talen i matrisen respektive referensen. Tomma celler, logiska värden, text eller felvärden i matrisen eller i referensen ignoreras.

 • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

 • Om du vill ta med logiska värden och textrepresentationer av tal i en referens som en del av beräkningen använder du funktionen STDEVPA.

 • STDAVP använder följande formel:

  Formel

  där x är sampelmedelvärdet MEDEL(tal1;tal2;…) och n är sampelstorleken.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Hållfasthet

1 345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=STDAVP(A3:A12)

Standardavvikelsen för hållfastheten under antagandet att endast tio verktyg produceras (26,0546).

26,05456

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×