Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av STDEVA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval. Standardavvikelsen är ett mått på en mängd värdens spridning kring medelvärdet.

Syntax

STDEVA(värde1; [värde2]; ...)

Syntaxen för funktionen STDEVA har följande argument:

 • Värde1;värde2;...    Värde1 är obligatoriskt, alla efterföljande värden är valfria. Mellan 1 och 255 värden som motsvarar ett urval i en population. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument som är åtskilda med semikolon.

Anmärkningar

 • STDEVA utgår från att dess argument är ett stickprov av populationen. Om dina data representerar hela populationen beräknar du standardavvikelsen med STDEVPA.

 • Standardavvikelsen beräknas med "n-1"-metoden.

 • Argumenten kan vara tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal, textrepresentationer av tal eller logiska värden, t.ex. SANT och FALSKT, i en referens.

 • Argument som innehåller SANT ger värdet 1, argument som innehåller text eller FALSKT ger värdet 0 (noll).

 • Om ett argument består av en matris eller en referens används endast värdena i matrisen eller referensen. Tomma celler och textvärden i matrisen eller referensen ignoreras.

 • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

 • Om du inte vill ta med logiska värden och textrepresentationer av tal i en referens som en del av beräkningen använder du funktionen STDAV.

 • STDEVA använder följande formel:

  Formel

  där x är sampelmedelvärdet MEDEL(värde1;värde2;…) och n är sampelstorleken.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Hållfasthet

1 345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=STDEVA(A3:A12)

Standardavvikelsen för hållfastheten för alla verktyg (27,46391572)

27,46391572

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×