STDFELYX (Funktionen STDFELYX)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen STDFELYX i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar standardfelvärdet för ett förutspått y-värde för varje x-värde i regressionen. Standardfelvärdet är ett mått på mängden fel i förutsägelsen av y för en individ x.

Syntax

STDFELYX(kända_y; kända_x)

Syntaxen för funktionen STDFELYX har följande argument:

 • Kända_y    Obligatoriskt. En matris eller ett område med underordnade datapunkter.

 • Kända_x    Obligatoriskt. En matris eller ett område med överordnade datapunkter.

Kommentarer

 • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

 • Logiska värden och textrepresentationer av tal som du skriver in direkt i listan med argument räknas.

 • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

 • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

 • Om kända_y och kända_x har olika antal datapunkter returnerar STDFELYX felvärdet #SAKNAS!.

 • Om kända_y och kända_x är tomma eller har färre än tre datapunkter returnerar STDFELYX felvärdet #DIVISION/0! .

 • Ekvationen för standardfelvärdet för det förutsagda y är:

  Ekvation

  där x och y är sampelmedelvärdena MEDEL(kända_x) och MEDEL(kända_y), och n är sampelstorleken.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Känt y-värde

Känt x-värde

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=STDFELYX(A3:A9;B3:B9)

Standardfel för förväntat y-värde för varje x i regressionen (3,305719)

3,305719

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×