Strukturera formerna i organisationsschemat

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har använt Microsoft Office Visio för att skapa ett organisationsschema kan du flytta och placera formerna på flera olika sätt. Du kanske exempelvis vill öka avståndet mellan former, dölja underordnade former eller ändra layouten för formerna.

Artikelinnehåll

Ändra layout för former

Du kan använda kommandot Ordna underordnade för att välja layout för respektive rapporteringsstruktur. Du kanske exempelvis vill visa företagsledningen överst, avdelningscheferna nedanför ledningen tvärsöver sidan och underordnade positioner lodrätt under avdelningscheferna (se bilden nedan).

Former med företagsledningen överst, avdelningschefer vågrätt under ledningen och underordnade positioner lodrätt under avdelningscheferna.

 1. Öppna organisationsschemat som innehåller de former som du vill ordna.

 2. Klicka på en överordnad form och sedan på någon av layoutknapparna i verktygsfältet Organisationsschema.

  Tips: Du öppnar verktygsfältet genom att högerklicka på ett öppet verktygsfält och sedan klicka på Organisationsschema på snabbmenyn.

 3. Klicka på ett justeringsalternativ.

  De underordnade formerna under den markerade formen ordnas i enlighet.

Överst på sidan

Visa eller dölja underordnade former

 1. Klicka på den överordnade formen för de former som du vill visa eller dölja.

 2. Klicka på Dölj underordnade eller Visa underordnadeOrganisation-menyn.

  Alla underordnade former och eventuella former under dessa visas eller döljs.

Överst på sidan

Ändra avståndet mellan former

Du kan öka eller minska avståndet mellan former.

 1. Välj Ändra avståndOrganisationsschema-menyn.

 2. Välj önskat avstånd i dialogrutan Avstånd och välj sedan vilka former på sidorna som du vill använda avståndet för.

 3. Välj Egen och klicka på Värden om du vill anpassa avståndet.

Överst på sidan

Ordna former automatiskt

Om du vill att formerna ska ordnas automatiskt klickar du på kommandot Placera om.

Obs!: Eventuella layoutalternativ som du har angett (t.ex. Lodrätt) bevaras med kommandot Placera om, varefter bästa möjliga layout skapas utan att dessa inställningar påverkas.

 1. Öppna sidan med det organisationsschema som du vill ordna automatiskt.

 2. Välj Placera omOrganisationsschema-menyn.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×