I en Access-rapport som innehåller tal kan du använda summor, medelvärden, procentandelar eller löpande summor för att göra informationen mer lättförståelig. Den här artikeln beskriver hur du lägger till dessa element i rapporten.

Artikelinnehåll

Typer av mängder som du kan lägga till i en rapport

I följande tabell beskrivs typerna av mängdfunktioner i Access som du kan lägga till i en rapport.

Beräkning

Beskrivning

Funktion

Summa

Summan av alla tal i kolumnen.

Summa()

Medel

Medelvärdet av alla tal i kolumnen.

Med()

Antal

Antalet objekt i kolumnen.

Antal()

Största värde

Det högsta numeriska eller alfabetiska värdet i kolumnen.

Max()

Lägsta värde

Det lägsta numeriska eller alfabetiska värdet i kolumnen.

Min()

Standardavvikelse

En uppskattning av standardavvikelsen i uppsättningen med värden i kolumnen.

StdAv()

Varians

En uppskattning av variansen i uppsättningen med värden i kolumnen.

Varians()

Lägga till en summa eller annan mängd i layoutvyn

Layoutvyn är det snabbaste sättet att lägga till summor, medelvärden och andra mängder i rapporten.

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka på Layoutvy.

 2. Klicka på det fält som du vill summera. Om du till exempel vill lägga till en summa i en kolumn med tal klickar du på något av talen i kolumnen.

 3. Klicka på Summor i gruppen Gruppering och summor på fliken Design. Knappbild

 4. Klicka på den mängdtyp du vill lägga till för fältet.

I Access läggs en textruta till i avsnittet Rapportfot och egenskapen Kontrollkälla anges som ett uttryck som utför den beräkning som du vill använda. Om det finns grupperingsnivåer i rapporten läggs även en textruta till som utför samma beräkning på alla gruppfotsavsnitt.

Mer information om hur du skapar grupperingsnivåer i rapporter finns i artikeln Skapa en grupperad rapport eller en sammanfattningsrapport.

Lägga till en summa eller annan mängd i designvyn

I designvyn får du lite mer kontroll över placering och utseende på summorna. I grupperade rapporter kan du lägga till summor eller andra mängder i sidhuvudet eller sidfoten för varje grupp. Rapportövergripande mängder kan placeras i avsnittet Rapporthuvud eller Rapportfot.

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

 2. Klicka på det fält som du vill summera. Om du till exempel vill lägga till en summa i en kolumn med tal klickar du på något av talen i kolumnen.

 3. Klicka på Summor i gruppen Gruppering och summor på fliken Design. Knappbild

 4. Klicka på den mängdtyp du vill lägga till för fältet.

I Access läggs en textruta till i avsnittet Rapportfot och egenskapen Kontrollkälla anges som ett uttryck som utför den beräkning som du vill använda. Om det finns grupperingsnivåer i rapporten läggs även en textruta till som utför samma beräkning på alla gruppfotsavsnitt.

Mer information om hur du skapar grupperingsnivåer i rapporter finns i artikeln Skapa en grupperad rapport eller en sammanfattningsrapport.

Beräkna en löpande summering (sammanlagd summa)

Du kan använda Access för att skapa en löpande summering i en rapport. En löpande summering är en summa som ackumuleras från post till post i en grupp, eller i hela rapporten.

Löpande summering i en rapport

Skapa en löpande summering

 1. Högerklicka på rapporten i navigeringsfönstret och klicka sedan på Designvy när Bild av knapp .

 2. Öppna fliken Design. Gå till gruppen Kontroller och klicka på Textruta.

 3. Skapa en textruta genom att antingen klicka i avsnittet Information, ett avsnitt för Grupphuvud eller ett avsnitt för Gruppfot.

  Om en etikett visas bredvid textrutan tar du antingen bort etiketten eller ändrar texten till ett meningsfullt värde.

 4. Välj textrutan. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 5. Klicka på fliken Data. Skriv fältnamnet eller uttrycket som du vill skapa en löpande summering för i egenskapsrutan Kontrollkälla.

  Skriv till exempel Utökat pris för fältet Utökat pris, eller så skriver du uttrycket =Sum([Utökat pris]) på gruppnivån.

 6. Klicka i egenskapsrutan Löpande summering.

 7. Klicka på pilen för listrutan i egenskapsrutan och använd sedan någon av följande metoder:

  • Om du vill att den löpande summeringen ska återställas till 0 när nästa högre grupperingsnivå nås, väljer du Över grupp i listan.

  • Om du vill att den löpande summeringen ska ackumuleras till slutet av rapporten väljer du Över alla i listan.

 8. Stäng egenskapssidan.

Obs!: När du ställer in egenskapen LöpandeSummeringÖver alla, kan du upprepa totalsumman i avsnittet Rapportfot. Skapa en textruta i rapportfoten och ange namnet på den textruta som beräknar den löpande summan i egenskapen Kontrollkälla, till exempel =[Orderbelopp].

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×