När du svarar på e-postmeddelanden i Outlook kan det ibland vara snabbare och tydligare att skriva ditt svar bredvid påståendena i brödtexten i det ursprungliga meddelandet.

Lägga till infogade kommentarer i ett meddelande

Aktivera infogade kommentarer

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på E-post i det vänstra fönstret.

  3. Markera kryssrutan Inled kommentarer med under Svar och vidarebefordringar i det högra fönstret, och skriv in texten du vill använda för att identifiera dina kommentarer.

    Inställning i Alternativ för infogade kommentarer

    Tips: Den här texten visas inom hakparenteser när du svarar i det ursprungliga meddelandets brödtext genom att använda infogade kommentarer.

Lägga till infogade kommentarer i ett meddelande

  • Öppna ett meddelande som du har tagit emot och klicka sedan på Svara.

  • Klicka på brödtexten i det ursprungliga meddelandet och börja skriva dina kommentarer.

Obs!: Det är en bra idé att berätta för meddelandets mottagare att de kan se dina infogade kommentarer i det ursprungliga meddelandet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×