Returnerar Students vänstersidiga t-fördelning. T-fördelningen används för hypotetisk testning av mindre urval med datauppsättningar. Använd funktionen i stället för en tabell med kritiska värden för t-fördelningen.

Syntax

T.FÖRD(x;frihetsgrader; kumulativ)

Syntaxen för funktionen T.FÖRD har följande argument:

  • X     Obligatoriskt. Det numeriska värde som du vill beräkna fördelningen för.

  • Frihetsgrader     Obligatoriskt. Ett heltal som anger antal frihetsgrader.

  • Kumulativ     Obligatoriskt. Ett logiskt värde som bestämmer funktionens form. Om kumulativt är SANT returnerar T.FÖRD den kumulativa fördelningsfunktionen. Om kumulativt är FALSKT returnerar T.FÖRD sannolikhetsfunktionen.

Kommentarer

  • Om ett argument är icke-numeriskt, returnerar T.FÖRD felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om frihetsgrader < 1 returnerar T.FÖRD ett felvärde. Frihetsgrader måste vara minst 1.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=T.FÖRD(60;1;SANT)

Students vänstersidiga t-fördelning för 60, som returneras som den kumulativa fördelningsfunktionen, med 1 frihetsgrad.

0,99469533

=T.FÖRD(8;3;FALSKT)

Students vänstersidiga t-fördelning för 8, som returneras som sannolikhetsfunktionen, med 3 frihetsgrader.

0,00073691

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×