Returnerar Students högersidiga t-fördelning.

T-fördelningen används för hypotetisk testning av mindre urval av datamängder. Använd funktionen i stället för en tabell med kritiska värden för t-fördelningen.

Syntax

T.FÖRD.RT(x;frihetsgrader)

Syntaxen för funktionen T.FÖRD.RT har följande argument:

  • X     Obligatoriskt. Det numeriska värde som du vill beräkna fördelningen för.

  • Frihetsgrader     Obligatoriskt. Ett heltal som anger antal frihetsgrader.

Kommentarer

  • Om ett argument är icke-numeriskt returnerar T.FÖRD.RT felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om frihetsgrader < 1 returnerar T.FÖRD.RT felvärdet #OGILTIGT! .

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

1,959999998

Värdet för fördelningen

60

Frihetsgraderna

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=T.FÖRD.RT(A2; A3)

Tvåsidig fördelning (0,027322 eller 2,73 procent)

0,027322

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×