Det är svårt att lägga till fotnoter eller slut kommentarer i dokumentet . att ta bort en, flera eller alla, är ännu enklare.

Men här är det referens nummer eller det märke som du tar bort (i bröd texten); INTE själva fotnoten eller slut kommentaren. Om du tar bort själva fotnoten eller slut kommentaren kanWord för webben numrera om anteckningarna i en ny ordning.

Om du är i läsvyn växlar du till redigeringsvyn genom att klicka på Redigera dokumentWord för webbenRedigera iWord för webben.

Bild på kommandot Redigera i Word Online

Så här tar du bort en fotnot eller slut kommentar:

Det här är ett exempel på en fotnot. fotnoten är längst ned på sidan:

FoSidfots- eller slutnotsreferensnummer i ett dokument

För att ta bort fotnoten (längst ned på sidan) tar du bort siffran ”1” i brödtexten. Då tas själva fotnoten bort.

Samma för att ta bort en slut kommentar:

Ta bort en slutkommentar från brödtexten

Om du vill ta bort slut kommentaren tar du bort "jag" i bröd texten (den med den grå rutan runt den) och slut kommentaren försvinner.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×