När en grupp inte längre kan användas för sitt avsedda syfte kan gruppägare ta bort den för att frigöra systemresurser så att gruppen inte längre listas eller visas.

Varning!: När du tar bort en grupp tar du permanent bort allt som är relaterat till gruppen, inklusive konversationer, filer, gruppanteckningsboken och Planner-uppgifter. Om du tog bort gruppen av misstag kan du be IT-administratören att återställa gruppen inom 30 dagar efter att den togs bort.

Endast gruppägare kan ta bort en grupp.

 1. Öppna Outlook för Windows.

 2. Markera gruppen under Grupper i det vänstra navigeringsfältet.

  Outlook 2016 navigeringsfönstret med grupper markerade

 3. Välj Redigera grupp i menyfliksområdet.

  Redigera grupp

 4. Klicka på knappen Ta bort grupp längst ned till vänster i fönstret.

  Klicka på Ta bort grupp

 5. Välj Jag är förstå att allt gruppinnehåll kommer att tas bort när > bort.

  Bekräftelsedialogrutan Ta bort grupp med rutan "Jag förstår" markerad

Obs!: Om anvisningarna inte överensstämmer med vad du ser kanske du använder en äldre version av Outlook på webben. Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben.

Endast gruppägare kan ta bort en grupp.

 1. Välj gruppen i den vänstra rutanunder Grupper.

  En skärmbild av en grupp i navigeringsfönstret.

 2. Högst upp på sidan väljer du Ikonen Mer gruppåtgärder. > Inställningar.

 3. Välj Redigera grupp.

 4. Välj Ta bort grupp längst ned i fönstret Redigera grupp.

 5. Markera kryssrutan bredvid Jag förstår att allt gruppinnehåll kommer att tas bort och välj Ta bort.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben

Endast gruppägare kan ta bort en grupp.

 1. Välj gruppen i den vänstra rutanunder Grupper.

  En skärmbild av en grupp i navigeringsfönstret.

 2. Högst upp på sidan väljer du Inställningar för SPO-migreringsverktyget > redigera grupp.

 3. Välj Ta bort grupp längst ned i fönstret Redigera grupp.

 4. Markera kryssrutan bredvid Jag förstår att allt gruppinnehåll kommer att tas bort och välj Ta bort.

Endast gruppägare kan ta bort en grupp.

 1. Öppna Outlook Mobile-appen.

 2. Välj Grupper i mappfönstret.

  Mappen Grupper i navigeringsfönstret

 3. Tryck på namnet på den grupp som du vill ta bort.

  Start skärm bild för grupper mobilappen

 4. Tryck på gruppnamnet för att gå till sidan Gruppinformation.

  Tryck på knappen medlem för att visa sidan medlemmar

 5. Tryck på Redigera.

 6. Rulla längst ned på sidan och tryck på Ta bort grupp.

 7. Bekräfta borttagningen genom att skriva "ta bort" och sedan trycka på Ta bort grupp.

Se även

Redigera eller ta bort en Outlook.com-grupp

Skapa en grupp i Outlook

Gå med i en grupp i Outlook

Lägga till eller ta bort fotot för Microsoft 365 grupp

Lägga till och ta bort gruppmedlemmar i Outlook

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×