Ta bort linjer eller kopplingar

Klicka på den linje, koppling eller figur du vill ta bort och tryck sedan på Delete.

Tips:  Om du vill ta bort flera linjer eller kopplingar markerar du den första linjen, håller ned Ctrl medan du markerar de andra linjerna och trycker sedan på Delete.

Om du inte kan markera en linje som ska tas bort är det kanske en vågrät linje,vilket är en typ av kantlinje.

Ta bort en vågrät linje

  1. Placera markören direkt ovanför den vågräta linjen.

  2. På fliken Start klickar du på pilen bredvid knappen Kantlinjer och fyllning och klickar sedan på Ingen kantlinje.

    Välja Ingen kantlinje på menyn Kantlinjer och fyllning

Mer information om hur linjer fungerar i kantlinjer finns i Lägga till, ändra eller ta bort kantlinjer från dokument eller bilder.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×