Det finns två typer av sidbrytningar i Word: sidbrytningar som läggs till automatiskt för att markera slutet av varje sida och manuella sidbrytningar som du kan lägga till automatiskt. Du kan ta bort manuella sidbrytningar. Du kan inte ta bort automatiska sidbrytningar, men du kan justera var de infogas.

Ta bort en manuell sidbrytning

 1. Gå till Start och välj Visa/dölj Stycketecken.

  Då visas sidbrytningar medan du arbetar i dokumentet.

 2. Dubbelklicka på sidbrytningen för att markera den och tryck sedan på Delete.

  Visar ett exempel på en sidbrytning.

Justera automatiska sidbrytningar

Du kan inte ta bort automatiska sidbrytningar, men du kan förhindra att de kommer på konstiga platser, till exempel mellan textrader som du vill hålla ihop. Du kan justera inställningarna för sidbrytningar för markerade stycken.

 1. Markera de stycken som du vill tillämpa inställningarna på.

 2. Gå till Layouteller Sidlayout och välj dialogruteprogrammet Stycke Bild av knapp.

 3. På fliken Rad- och sidbrytningar väljer du ett eller flera av följande alternativ:

  • Kontroll av enstaka rader gör att minst två rader av ett stycke placeras i början eller slutet av en sida.

  • Håll ihop med nästa förhindrar sidbrytningar mellan stycken som du vill hålla ihop.

  • Håll ihop rader förhindrar sidbrytningar mitt i ett stycke.

  • Sidbrytning före infogar en sidbrytning före ett visst stycke.

Se även

Infoga en sidbrytning

Ta bort en manuell sidbrytning

 1. Gå till Start och välj Visa/dölj.

  Då visas sidbrytningar medan du arbetar i dokumentet.

 2. Klicka eller tryck precis efter stycketecknet i sidbrytningen och tryck sedan på Delete.

  Exempel på sidbrytning

Justera automatiska sidbrytningar

Du kan inte ta bort automatiska sidbrytningar, men du kan förhindra att de kommer på konstiga platser, till exempel mellan textrader som du vill hålla ihop. Du kan justera inställningarna för sidbrytningar för markerade stycken.

 1. Markera de stycken som du vill tillämpa inställningarna på.

 2. Välj StyckeFormat-menyn.

 3. I dialogrutan Stycke väljer du fliken Rad- och sidbrytningar .

  Välj ett eller flera av följande alternativ:

  • Kontroll av enstaka rader gör att minst två rader av ett stycke placeras i början eller slutet av en sida.

  • Håll ihop med nästa förhindrar sidbrytningar mellan stycken som du vill hålla ihop.

  • Håll ihop rader förhindrar sidbrytningar mitt i ett stycke.

  • Sidbrytning före infogar en sidbrytning före ett visst stycke.

Se även

Lägg till en sidbrytning

Ta bort en manuell sidbrytning

 1. Välj UtkastVisa-menyn.

 2. Markera den manuella sidbrytningen i dokumentet och tryck på Delete.

Justera automatiska sidbrytningar

 1. Markera stycket efter den oönskade sidbrytningen.

 2. Format-menyn väljer du Stycke och sedan fliken Rad- och sidbrytningar .

 3. Avmarkera kryssrutorna Håll ihop rader, Håll ihop med nästa och Sidbrytning före.

Se även

Lägg till en sidbrytning

I redigeringsvyn kan en manuellt infoga en sidbrytning i Word för webben ser ut så här:

Sidbrytning i Word Online

Detta visas inte i läsvyn.

 1. Om du inte är i redigeringsvyn väljer du Redigera dokument >Redigera i Word för webben.

  Redigera i Word Online

 2. Markera sidbrytningen.

 3. Tryck på DEL.

Obs!: Du kan bara ta bort sidbrytningar som du har lagt till i dina dokument. Du kan inte ta bort de sidbrytningar som läggs till automatiskt allt eftersom texten flödar från en sida till nästa.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×