Om du inte vill fortsätta att ta emot e-post från ett visst konto i e-postprogrammet för Windows 10 kan du antingen radera kontot och ta bort det från programmet eller så kan du inaktivera e-post för kontot. Att radera eller ta bort ett konto från något av programmen tar även bort alla kalendrar som är kopplade till kontot.

Ta bort ett konto från programmen E-post och Kalender

 1. I programmet E-post eller Kalender väljer du Inställningar i det nedre vänstra hörnet. Inställningar

  Obs!: På telefoner och surfplattor väljer du Mer Ikonen Mer längst ned på sidan så att alternativet Inställningar visas.

  Ikonen för Outlook Mail-inställningar

 2. Välj Hantera konton och välj sedan det konto som du vill ta bort.

  Konton i e-postprogrammet

 3. Välj Ta bort konto. Om du inte ser alternativet Ta bort konto försöker du antagligen att ta bort det standard-e-postkonto som lades till när du loggade in på Windows 10. Du kan i stället inaktivera e-post från det här kontot.

  Obs!: Med alternativet Ta bort konto tar du bort kontot från programmen E-post och Kalender, men det påverkar inte själva kontot. Om du till exempel tar bort ett Outlook.com-konto från programmen E-post och Kalender har du fortfarande åtkomst till kontot med en annan e-postklient eller på webben på https://outlook.com.

  Ta bort konton i e-postprogrammet

Inaktivera e-post för ett konto

Om du vill inaktivera e-post för ett konto, eftersom du inte kan ta bort standardkontot eller eftersom du bara vill använda ett konto för kalendern, kan du ändra synkroniseringsinställningarna för kontot.

 1. Välj Inställningar i nedre vänstra hörnet.

  Obs!: På telefoner och surfplattor väljer du Mer Ikonen Mer längst ned på sidan så att alternativet Inställningar visas.

 2. Välj Hantera konton och välj sedan det konto som du inte längre vill ta emot e-post från.

 3. Välj Ändra synkroniseringsinställningar för postlåda och bläddra ned till Synkroniseringsalternativ.

 4. Använd skjutreglaget för att ange E-post till Av och välj sedan Klar > Spara.

Om Ändra synkroniseringsinställningar för postlåda är nedtonat och du inte kommer åt det läser du i Lösa problem med synkronisering i programmen E-post och Kalender i Windows 10.

Mer information

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×