Om du vill kunna arbeta med kontroller måste du aktivera fliken Utvecklare i menyfliksområdet. Se Visa fliken Utvecklare.

  1. Om en eller flera kontroller ActiveX en kontroll gör du följande:

    1. Kontrollera att du är i designläge. Aktivera designläget i gruppen Kontroller på fliken Utvecklare Bild av knapp .

  2. Markera kontrollen eller kontrollerna som du vill ta bort.

    Mer information finns i Markera eller avmarkera kontroller i ett kalkylblad.

  3. Tryck på Delete-tangenten.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×