Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

När du OneNote android-telefon ser du aktivitetsikonen OneNote på startskärmen. Det är ett bra sätt att snabbt göra en anteckning utan att öppna OneNote. Tryck på aktivitetsikonen och lägg till en anteckning på någon av OneNote sidor.

Aktivitetsikonen visas på två platser:

 • På den högra kanten av telefonen förblir delvis dolt och över alla appar. Tryck bara på märke när du arbetar i en app för att skriva en snabbanteckning.

 • På startskärmarna ser du som andra appar och widgetar. Tryck på märkesmärket på startskärmen och skriv en anteckning.

Skärmbild av Android-startskärmen med OneNote-märke.

Ta bort märket från höger kant

Du kan förhindra att märket visas på telefonens högra kant så att det inte visas ovanpå andra appar.

 1. Håll ned märkesikonen tills ikonen Ta bort ( X ) visas längst ned på telefonens skärm.

 2. När du fortfarande trycker på aktivitetsikonen drar du den över ikonen Ta bort. När du släpper fingret är brickan borta.

  Obs!: Tänk på att när du tar bort aktivitetsikonen till höger tar du inte bort några andra märken som lagts till på startskärmarna, som kan tas bort i nästa avsnitt.

Ta bort märket från startskärmarna

För de märken som visas på startskärmarna men inte visas på telefonens högra kant kan de tas bort på samma sätt som andra appar eller widgetar tas bort.

 1. Tryck på och håll ned aktivitetsikonen tills en kort meny visas.

 2. Tryck på Ta bort.

Lägg till aktivitetsikonen

Du kan när som helst lägga till märket på startskärmarna igen.

 1. Öppna OneNote och tryck sedan på Anteckningsböcker längst ned till vänster.

 2. Tryck på ellipsikonen ( ... ) längst upp till höger.

 3. Tryck på Inställningar.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till märket så att det visas på telefonens högra kant och ovanpå andra appar trycker du på OneNote märke. Aktivitetsikonen visas till höger och ett meddelande läggs också till i telefonens meddelandeområde för att påminna dig om att aktivitetsikonen är tillgänglig.

  • Om du vill lägga till en aktivitetsikon på startskärmarna så att den inte visas framför andra appar trycker du på OneNote aktivitetsikon på startskärmen.

Komma igång med fästisar

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×