Det finns två snabba sätt att ta bort rader och kolumner från tabeller i Word för webben.

  1. Om du inte redan är i redigeringsvyn klickar du på Redigera dokumentWord för webbenRedigera i Word för webben.

Redigera i Word Online

  1. Klicka någonstans i den tabell rad eller kolumn som du vill ta bort.

Om du vill ta bort mer än en rad eller kolumn markerar du en cell på varje rad eller kolumn som du vill ta bort.

  1. Under tabellverk tygklickar du på layoutoch sedan på ta bort rad eller ta bort kolumn.

Bild av kommandona Ta bort kolumn och Ta bort rad i menyfliken Layout under Tabellverktyg

Det andra snabba sättet att ta bort rader och kolumner är att markera innehållet i en cell i en rad eller kolumn som du vill ta bort. Då öppnas en snabb meny. Klicka på ta bort och sedan på ta bort rad eller ta bort kolumn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×