Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av TALVÄRDE i Microsoft Excel.

Beskrivning

Konverterar text till ett tal, oberoende av språk.

Syntax

TALVÄRDE(text; [decimaltecken]; [tusentalsavgränsare])

Syntaxen för funktionen TALVÄRDE har följande argument:

 • Text    Obligatoriskt. Den text som ska konverteras till ett tal.

 • Decimaltecken    Valfritt. Det tecken som används för att separera heltalet och decimaldelen i resultatet.

 • Tusentalsavgränsare    Valfritt. Det tecken som används för att separera talgrupperingar, exempelvis tusendelar från hundradelar och miljoner från tusental.

Anmärkningar

 • Om det inte finns några decimaltecken och tusentalsavgränsare angivna används avgränsare från det aktuella språket.

 • Om flera tecken är angivna i decimaltecken- eller tusentalsavgränsarargumenten används bara det första tecknet.

 • Om en tom sträng ("") anges som textargument blir resultatet 0.

 • Tomma utrymmen i textargumentet ignoreras, även mitt i argumentet. Till exempel returneras " 3 000 " som 3000.

 • Om en decimalavgränsare används mer än en gång i textargumentet returnerar TALVÄRDE #VALUE! felvärdet #REFERENS!.

 • Om tusentalsavgränsaren är placerad före decimaltecknet i textargumentet ignoreras tusentalsavgränsaren.

 • Om gruppavgränsaren inträffar efter decimalavgränsaren i textargumentet returnerar TALVÄRDE #VALUE! felvärdet #REFERENS!.

 • Om något av argumenten inte är giltigt returnerar TALVÄRDE #VALUE! felvärdet #REFERENS!.

 • Om textargumentet slutar med ett eller flera procenttecken (%) används procenttecknen när resultatet beräknas. Precis som i formler fungerar flera procenttecken additivt när de används i textargument. Till exempel returnerar =TALVÄRDE("9%%") samma resultat (0,0009) som formeln =9%%.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=TALVÄRDE("2500,27";",";".")

Returnerar 2.500,27. I exemplets textargument anges decimalavgränsaren i det andra argumentet med ett kommatecken och gruppavgränsaren anges i det tredje argumentet med en punkt.

2500,27

=TALVÄRDE("3,5%")

Returnerar 0,035. Eftersom inga valfria argument har angetts används decimal- och gruppavgränsarna i det nuvarande språkinställningarna. Symbolen % visas inte, trots att procenten beräknas.

0,035

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×