Fälten Text1 till Text30 är anpassade fält som lagrar all textinformation som du vill ska ingå i projektet om aktiviteter, resurser eller tilldelningar. Det maximala antal eller tecken som du kan ange i Text1-30-fält är 255.

Det finns flera kategorier av text1–30-fält.

Datatyp    Text

Text1-30 (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Användningsområden    Lägg till ett av de anpassade textfälten i en aktivitetsvy när du vill visa, filtrera, sortera eller redigera anpassad textinformation. Använd de här anpassade textfälten för att ytterligare beskriva aktivitetens detaljer. Du kan också använda anpassade fält om det finns en kolumn med information som du vill importera till Project, men för vilka Project inte har ett motsvarande fält.

Exempel    Du vill visa vilken avdelning som ansvarar för varje aktivitet. Du lägger till fältet Text1 i vyn Aktivitetslista och byter namn på det till "Avd-namn". Du anger avdelningsnamnet för varje aktivitet. Du sorterar aktiviteterna med hjälp av namnfältet för avdelningen för att visa hur aktiviteterna grupperas efter avdelning eller för att visa organisationsstrukturen för ett projekt.

Kommentarer    Du kan skapa anpassade värdelistor, formler och grafiska indikatorer för alla anpassade textfält och du kan skapa anpassade attribut eller byta namn på det anpassade textfältet i dialogrutan Anpassade fält. När du anger en formel blir fältet skrivskyddade.

Du kan kopiera de anpassade fält som du har skapat till andra projektfiler i dialogrutan Organisera.

Text1-30 (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Användningsområden    Lägg till ett av de anpassade textfälten i en resursvy när du vill visa, filtrera, sortera eller redigera anpassad textinformation. Använd de här anpassade textfälten för att ytterligare beskriva information om en resurs. Du kan också använda anpassade fält om det finns en kolumn med information som du vill importera till Project men Project som inte har ett motsvarande fält.

Exempel    Du vill visa vilken avdelning varje resurs tillhör. Du lägger till fältet Text1 i bladdelen i vyn Resurslista och byter namn på det till "Avd-namn". Sedan anger du avdelningsnamnet för varje resurs. Du sorterar resurserna med hjälp av namnfältet för avdelningen för att visa hur resurserna distribueras efter avdelning eller för att visa organisationens deltagande i ett projekt.

Kommentarer    Du kan skapa anpassade värdelistor, formler och grafiska indikatorer för alla anpassade textfält och du kan skapa anpassade attribut eller byta namn på det anpassade textfältet i dialogrutan Anpassade fält. När du anger en formel blir fältet skrivskyddade.

Du kan kopiera de anpassade fält som du skapar, tillsammans med deras egna attribut, till andra projektfiler i dialogrutan Organisera.

Text1-30 (tilldelningsfält)

Posttyp    Angett

Användningsområden    Lägg till ett av de anpassade textfälten i bladdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa, filtrera, sortera eller redigera någon av den anpassade textinformationen. Använd de här anpassade textfälten för att ytterligare beskriva uppgiftens detaljer. Du kan också använda anpassade fält om det finns en kolumn med information som du vill importera till Project men Project som inte har ett motsvarande fält.

Exempel    Du vill visa vilken avdelning som ansvarar för varje uppgift. Lägg till fältet Text1 i bladdelen i vyn Aktivitetsanvändning. Sedan anger du avdelningsnamnet för varje uppgift. Du sorterar uppgifterna efter avdelningsnamn för att visa hur uppgifterna grupperas efter avdelning eller för att visa ett projekts organisationsstruktur.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×