I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av VÄRDE  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Konverterar en textsträng som representerar ett tal, till ett tal.

Syntax

TEXTNUM(text)

Syntaxen för funktionen TEXTNUM har följande argument:

  • Text    Obligatoriskt. Den text som ska omvandlas, omsluten av citattecken, eller en referens till en cell som innehåller den text som ska omvandlas.

Anmärkningar

  • Text kan vara något av de tal-, datum- eller tidformat som kan användas i Excel. Om text inte har något av dessa format returnerar TEXTNUM felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • TEXTNUM behöver i allmänhet inte användas i formler eftersom text omvandlas automatiskt till tal vid behov. Funktionen tillhandahålls för kompatibilitet med andra kalkylprogram.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=TEXTNUM("1 000 kr")

Talet som motsvarar textsträngen "1 000 kr"

1000

=TEXTNUM("16:48:00")-TEXTNUM("12:00:00")

Serienumret som motsvarar 4 timmar och 48 minuter, d.v.s. "16:48:00" minus "12:00:00" (0,2 = 4:48).

0,2

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×