Tilldelningsfälten anger om raden är en tilldelningsrad, snarare än en aktivitet eller resursrad.

Det finns flera kategorier av tilldelningsfält.

Datatyp    Ja/Nej

Tilldelning (aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om raden är en tilldelningsrad innehåller fältet Tilldelning Ja. Annars innehåller fältet Tilldelning Nej. Tilldelningsfältet för aktiviteter innehåller alltid Nej.

Användningsområden    I vyn Aktivitetsanvändning visas tilldelningsrader som anger vilka resurser som har tilldelats till aktiviteten. Lägg till fältet Tilldelning i bladdelen i vyn Aktivitetsanvändning när du vill visa om fältet är en tilldelningsrad. Filtrera efter fältet Tilldelning när du bara vill visa tilldelningsrader (Tilldelning = Ja), eller när du vill utesluta tilldelningsrader (Tilldelning = Nej).

Exempel    I vyn Aktivitetsanvändning vill du bara se tilldelningsrader för tilldelningar som har mer än 80 timmars arbete. I dialogrutan Filterdefinition kan du filtrera för alla tilldelningsfält som är lika med Ja tillsammans med arbetsfält som har värden som är större än 80 timmar.

Tilldelning (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om raden är en tilldelningsrad innehåller fältet Tilldelning Ja. Annars innehåller fältet Tilldelning Nej. Tilldelningsfältet för resurser innehåller alltid Nej.

Användningsområden    I vyn Resursanvändning visas tilldelningsrader som anger vilka aktiviteter som har tilldelats till resursen. Lägg till fältet Tilldelning i bladdelen i vyn Resursanvändning när du vill visa om fältet är en tilldelningsrad. Filtrera efter fältet Tilldelning när du bara vill visa tilldelningsrader (Tilldelning = Ja), eller när du vill utesluta tilldelningsrader (Tilldelning = Nej).

Exempel    I vyn Resursanvändning vill du bara se tilldelningsrader för tilldelningar som har mer än 80 timmars arbete. I dialogrutan Filterdefinition kan du filtrera för alla tilldelningsfält som är lika med Ja tillsammans med arbetsfält som har värden som är större än 80 timmar.

Tilldelning (tilldelningsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    Om raden är en tilldelningsrad innehåller fältet Tilldelning Ja. Annars innehåller fältet Tilldelning Nej. Tilldelningsfältet för tilldelningar innehåller alltid Ja.

Användningsområden    Vyerna Uppgiftsanvändning och Resursanvändning visar tilldelningsrader. I vyn Aktivitetsanvändning anger tilldelningsraderna vilka resurser som har tilldelats till aktiviteten. I vyn Resursanvändning anger tilldelningsraderna vilka aktiviteter som har tilldelats till resursen. Lägg till fältet Tilldelning i bladdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa om raden är en tilldelningsrad. Filtrera efter fältet Tilldelning när du bara vill visa tilldelningsrader (Tilldelning = Ja), eller när du vill utesluta tilldelningsrader (Tilldelning = Nej).

Exempel    I vyn Aktivitetsanvändning vill du bara se tilldelningsrader för tilldelningar som har mer än 80 timmars arbete. I dialogrutan Filterdefinition kan du filtrera för alla tilldelningsfält som är lika med Ja tillsammans med arbetsfält som har värden som är större än 80 timmar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×