Relaterade ämnen
×
Formatering
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Formatering

Tillgängliga nummerformat i Excel

I Excel kan du formatera tal i celler efter till exempel valuta, procent, decimaler, datum, telefonnummer eller personnummer.

Formelfält och relaterad cell

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Markera en cell eller ett cellområde.

 2. Gå till fliken Start och välj Tal på den nedrullningsbara listrutan.
  Allmänt
  Eller välj något av följande alternativ:

  • Tryck på Ctrl + 1 och välj Tal.

  • Högerklicka på cellen eller i cellområdet, välj Formatera celler... och sedan Tal.

  • Välj den lilla pilen, dialogruteikonen och välj sedan Tal.

 3. Välj det format du vill ha.

Talformat

Om du vill visa alla tillgängliga talformat klickar du på dialogruteikonen bredvid Tal på fliken Start i gruppen Tal.

Dialogruteikonen i gruppen Tal

Format

Beskrivning

Allmänt

Det standardnummerformat som Excel använder när du skriver ett tal. I de flesta fall visas tal som är formaterade med formatet Allmänt precis som du skriver dem. Men om cellen inte är tillräckligt bred för att visa hela talet avrundar formatet Allmänt talen med decimaler. I det allmänna talformatet används även matematisk notation (exponentiell) för stora tal (12 eller fler siffror).

Tal

Det här formatet används för att visa allmänna tal. Du kan ange antalet decimaler, om du vill använda tusentalsavgränsare och hur negativa tal ska visas.

Valuta

Det här formatet används för allmänna monetära värden och visar standardvalutasymbolen jämte talen. Du kan ange antalet decimaler, om du vill använda tusentalsavgränsare och hur negativa tal ska visas.

Redovisning

Det här formatet används också för monetära värden, men justerar valutasymbolerna och decimaltecknen för talen i en kolumn.

Datum

Med det här formatet visas datum- och tidserienummer som datumvärden i enlighet med den datum- och språkinställning (land) du anger. Datumformat som börjar med asterisk (*) påverkas av eventuella ändringar i datum- och tidsinställningarna på Kontrollpanelen i Windows. Format utan asterisk påverkas inte av inställningarna på Kontrollpanelen.

Tid

Med det här formatet visas datum- och tidserienummer som tidsvärden i enlighet med den tids- och språkinställning (land) du anger. Tidsformat som börjar med asterisk (*) påverkas av eventuella ändringar i datum- och tidsinställningarna på Kontrollpanelen i Windows. Format utan asterisk påverkas inte av inställningarna på Kontrollpanelen.

Procent

Med det här formatet multipliceras cellvärdet med 100 och resultatet visas med procenttecken (%). Du kan ange önskat antal decimaler.

Bråk

Med det här formatet visas ett tal som ett bråktal i enlighet med den bråkinställning du anger.

Vetenskapligt

Visar ett tal i exponentiell notation och ersätter en del av talet med E+n, där E (som står för Exponent) multiplicerar föregående tal med 10 till n:e strömförsörjningen. Ett matematiskt format med två decimaler visar till exempel 12345678901 som 1,23E+10, vilket är 1,23 gånger 10 till den tionde strömförsörjningen. Du kan ange önskat antal decimaler.

Text

Med det här formatet behandlas innehållet i en cell som text. Innehållet visas precis som du skriver det, även eventuella tal.

Special

Med det här formatet visas ett tal som ett postnummer, telefonnummer eller personnummer.

Anpassat

Med det här formatet kan du skapa en anpassad kopia av ett befintligt talformat. Använd det här formatet om du vill skapa ett anpassat format och lägga till det i listan med talformat. Du kan lägga till mellan 200 och 250 anpassade talformat beroende på installerad språkversion av Excel. Mer information om anpassade format finns i Skapa eller ta bort ett anpassat talformat.

Du kan använda olika format för tal för att ändra hur de visas. Formaten ändrar bara hur talen visas och påverkar inte värdena. Om du till exempel vill att ett tal ska visas som valuta klickar du på cellen med talvärdet > Valuta.

Tillgängliga talformat

Om du använder ett talformat ändras bara hur talet visas och påverkar inte cellvärden som används för att utföra beräkningar. Du kan se det faktiska värdet i formelfältet.

Vy av ett tal i funktionsfältet

Här är en lista över tillgängliga talformat och hur du kan använda dem i Excel på webben:

Talformat

Beskrivning

Allmänt

Standardtalformat. Om cellen inte är tillräckligt bred för att visa hela talet avrundar det här formatet talet. Till exempel visas 25,76 som 26.

Om talet är 12 eller fler siffror, visar Allmänt format värdet med vetenskaplig (exponentiell) notation.

ett numeriskt värde visas som exponentiellt när det har tolv eller fler siffror

Tal

Fungerar ungefär som formatet Allmänt men varierar hur tal visas med decimaltecken och negativa tal. Här är några exempel på hur båda formaten visar tal:

exempel på hur tal visas i olika format t.ex. Tal och Allmänt format.

Currency

Visar en monetär symbol med tal. Du kan ange antalet decimaler med Öka decimal eller Minska decimal.

öka eller minska decimaler i talformatering

Redovisning

Det här formatet används också för monetära värden, men justerar valutasymbolerna och decimaltecknen för talen i en kolumn.

Kort datum

Visar datum i det här formatet:

kort datumformat

Långt datum

Visar månad, dag och år i det här formatet:

Långt datumformat

Tid

Visar nummerdatum och tidsserienummer som tidsvärden.

Procent

Med det här formatet multipliceras cellvärdet med 100 och resultatet visas med procenttecken (%).

Använd Öka decimal eller Minska decimal för att ange hur många decimaler du vill använda.

öka eller minska decimaler i talformatering

Heltal

Visar talet som ett bråktal. Till exempel visas 0,5 som ½.

Vetenskapligt

Visar tal i exponentiell notation och ersätter en del av talet med E+n, där E (exponent) multiplicerar föregående tal med 10 till den n:e exponenten. Ett matematiskt format med två decimaler visar till exempel 12345678901 som 1,23E+10, vilket är 1,23 gånger 10 till den tionde strömförsörjningen. Om du vill ange antalet decimaler som du vill använda använder du Öka decimal eller Minska decimal.

Text

Behandlar cellvärdet som text och visar det exakt när du skriver det, även när du skriver tal. Läs mer om hur du formaterar tal som text.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Mer information finns i

Formatera tal som valuta i Excel

Formatera tal

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×