TIMME (funktionen TIMME)

Returnerar den timme som motsvarar ett tidsvärde. Timmen ges som ett heltal från 0 (kl 00.00) till 23 (kl 23.00).

Syntax

TIMME(värde)

Värde     är tidpunkten som innehåller den timme du söker. Tidpunkterna kan anges som textsträngar inom citattecken (till exempel "16:45"), som ett decimaltal (till exempel 0,78125 som representerar 18:45) eller som resultat av andra formler eller funktioner (till exempel TIDVÄRDE("18:45")).

Kommentar

Tidsvärdet ingår i datumvärdet och representeras av ett decimaltal. Klockan 12:00 representeras till exempel av 0,5 eftersom halva dygnet har gått klockan 12.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=TIMME("03:30:30")

Timmen i tiden (3)

=TIMME("15:30:30")

Timmen i tiden (15)

=TIMME("15:30")

Timmen i tiden (15)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×