Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

OneNote för Windows 8 har stöd för flera pekrörelser och tangentbordsgenvägar som hjälper dig att enklare navigera i gränssnittet och dess kommandon.

Pekrörelser

 Cirkelmenyer

 • Om du vill visa en cirkelmeny, aktivera dess kommandon och visa dess tillgängliga undermenyer trycker du på dess ikon när den visas på skärmen.

 • Om du vill visa ytterligare kommandon som är relaterade till ett specifikt kommando i cirkelmenyn trycker du på pilen bredvid det kommandot, eller så sveper du från mitten mot kanten i pilens riktning.

 • Om du snabbt vill aktivera kommandon på översta nivån på en cirkelmeny sveper du runt dess ikon på skärmen utan att först expandera den. När du sveper runt ikonen visas en beskrivning som bekräftar det kommando som kommer att användas när du lyfter fingret från skärmen.

Mer information finns i Använda cirkelmenyer för att visa OneNote-kommandon.

Navigering

 • Om du vill visa navigeringsgränssnittet placerar du fingret på arbetsytan och sveper till höger.

 • Om du vill visa OneNote-alternativ går du till valfri sida i anteckningsboken, sveper från skärmens högra kant till den vänstra, och trycker sedan på Inställningar.

 • Om du vill organisera om eller flytta sidor och avsnitt i din anteckningsbok drar du sidan eller avsnittet horisontellt tills det lossnar och släpper det sedan var du vill.

 • Om du vill välja eller ändra anteckningsböcker, avsnitt eller sidor trycker du på en anteckningsboksflik, avsnittsflik eller sidflik.

 • Om du snabbt vill välja en anteckningsbok, ett avsnitt eller en sida och visa appfältet sveper du horisontellt över anteckningsboksfliken, avsnittsfliken eller sidfliken.

Sidarbetsyta

 • Om du snabbt vill panorera över sidan håller du ned en tom del på sidan och sveper sedan i den riktning du vill panorera.

 • Om du vill markera ett ord trycker du på texten och drar sedan i det runda handtaget som visas för att göra en markering.

Sökning och inställningar

 • Om du vill visa snabbknappsfältet i Windows 8 sveper du från skärmens högra kant till den vänstra.

Appfält

 • Om du vill visa appfältet i OneNote för Windows 8 sveper du uppåt från skärmens nederkant.

Överst på sidan

Kortkommandon

Om du använder ett fysiskt tangentbord med OneNote för Windows 8 kan du spara tid med hjälp av följande tangentbordsgenvägar för vanliga kommandon och uppgifter.

Skriva, redigera och navigera i anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Klipp ut

CTRL+X

Kopiera

CTRL+C eller CTRL+INSERT

Klistra in

CTRL+V eller SKIFT+INSERT

Ångra

CTRL+Z eller ALT+BACKSTEG

Gör om

CTRL+Y eller SKIFT+ALT+BACKSTEG

Avbryta aktuell nivå på en gränssnittskontroll

ESC

Markera all text och alla objekt på en sida

CTRL+A

Skapa en ny sida

CTRL+N

Skapa en ny sida efter den aktuella sidan

CTRL+ALT+N

Skapa en ny undersida

CTRL+SKIFT+ALT+N

Höja upp en undersida till en sida

CTRL+ALT+{ (VÄNSTER KLAMMERPARENTES)

Sänka en sida till en undersida

CTRL+ALT+} (HÖGER KLAMMERPARENTES)

Skapa ett nytt avsnitt

CTRL+T

Markera en sida som läst eller oläst

CTRL+Q

Gå till föregående sida i listan

CTRL+PAGE UP

Gå till nästa sida i listan

CTRL+PAGE DOWN

Gå till första sidan i aktuellt avsnitt

ALT+HOME

Gå till sista sidan i aktuellt avsnitt

ALT+END

Gå till tidigare visad sida

ALT+VÄNSTERPIL

Gå till nästa tidigare visad sida

ALT+HÖGERPIL

Slå på eller av anteckningsbokslistan

ALT+F1

Gå till den aktuella sidans rubrik

CTRL+SKIFT+T

Navigera till en länks mål

CTRL+RETUR (samtidigt som pekaren vilar på länktexten)

Bläddra genom element för användargränssnitt
(navigering, cirkelmeny, arbetsyta, apprad etc.)

F6 (tryck en eller flera gånger)

Zooma in på aktuell sida

CTRL+PLUSTECKEN (endast numeriskt tangentbord)

Zooma ut på aktuell sida

CTRL+MINUSTECKEN (endast numeriskt tangentbord)

Fyll i dagens datum

ALT+SKIFT+D

Fyll i aktuell tid

ALT+SKIFT+T

Fyll i dagens datum och aktuell tid

ALT+SKIFT+F

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Fetformatera markerad text

CTRL+F

Göra markerad text kursiv

CTRL+K

Göra markerad text understruken

CTRL+U

Höja upp markerad text

CTRL+SKIFT+= (LIKHETSTECKEN)

Använda färgöverstrykning för markerad text

CTRL+SKIFT+H

Slå på eller av färgöverstrykning för text

CTRL+ALT+H

Kopiera textformatering

CTRL+SKIFT+C

Klistra in textformatering

CTRL+SKIFT+V

Använda märket "Att Göra" för den aktuella textraden

CTRL+1

Använda märket "Viktigt" för den aktuella textraden

CTRL+2

Använda märket "Fråga" för den aktuella textraden

CTRL+3

Ta bort anteckningsmärken från aktuell textrad

CTRL+0

Öka teckenstorlek med 1 punkt

CTRL+SKIFT+. (PUNKT)

Minska teckenstorlek med 1 punkt

CTRL+SKIFT+, (KOMMA)

Vänsterjustera aktuellt stycke

SKIFT+ALT+VÄNSTERPIL

Högerjustera aktuellt stycke

SKIFT+ALT+HÖGERPIL

Påbörja eller avsluta en post i en punktlista

CTRL+. (PUNKT) eller CTRL+SKIFT+L

Påbörja eller avsluta en post i en numrerad lista

CTRL+? eller CTRL+SKIFT+O

Söka, dela och synkronisera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Söka i anteckningar

CTRL+E

Dela aktuell sida

WINDOWS-TANGENTEN+H

Synkronisera aktuell anteckningsbok manuellt

SKIFT+F9

Synkronisera alla anteckningsböcker manuellt

F9

Arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Infoga en ny rad nedanför

CTRL+RETUR

Infoga en ny kolumn till höger

CTRL+ALT+R

Infoga en ny kolumn till vänster

CTRL+ALT+E

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×