You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av TTEST i Microsoft Excel.

Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test. Använd TTEST för att bestämma om två urval kan antas komma från samma underliggande populationer som har samma medelvärde.

Viktigt!: Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel.

Mer information om den nya funktionen finns i Funktionen T.TEST.

Syntax

TTEST(matris1;matris2;sidor;typ)

Syntaxen för funktionen TTEST har följande argument:

  • Matris1     Obligatoriskt. Detta är den första datamängden.

  • Matris2     Obligatoriskt. Detta är den andra datamängden.

  • Sidor     Obligatoriskt. Anger antalet fördelningssidor. Om sidor = 1 används den ensidiga fördelningen i TTEST. Om sidor = 2 används den tvåsidiga fördelningen i TTEST.

  • Typ     Obligatoriskt. Anger vilken typ av t-test som ska utföras.

Om typ är

Utförs denna test:

1

Parad

2

Tvåsampeltest med lika varians (homoskedastisk)

3

Tvåsampeltest med olika varians (heteroskedastisk)

Kommentarer

  • Om matris1 och matris2 har olika antal datapunkter och typ = 1 (parad) returnerar TTEST felvärdet #Saknas!.

  • Argumenten sidor och typ avkortas till heltal.

  • Om sidor eller typ inte är numeriskt returnerar TTEST felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om sidor har ett annat värde än 1 eller 2 returnerar TTEST felvärdet #OGILTIGT!.

  • TTEST använder data i matris1 och matris2 för att beräkna en icke-negativ t-statistik. Om sidor = 1 returnerar TTEST sannolikheten för ett högre värde på t-statistiken under förutsättningen att matris1 och matris2 är sampel från populationer med samma medelvärde. Det värde som TTEST returnerar om sidor=2 är dubbelt så stor som om sidor=1 och motsvarar sannolikheten för ett högre absolutvärde på t-statistiken under antagandet om “samma populationsmedelvärde”.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data 1

Data 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=TTEST(A2:A10;B2:B10;2;1)

Sannolikheten för Students parade t-test med en tvåsidig fördelning. Använder värdena i A2:A10 och B2:B10.

0,19602

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×