We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Returnerar en lodrät matris med de värden som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområde. För vågräta matriser använder du TRANSPONERA(TYPVÄRDE.FLERA(tal1,tal2,...)).

Om det finns flera typvärden returneras flera resultat. Eftersom den här funktionen returnerar en värdematris måste den matas in som en matrisformel.

Syntax

TYPVÄRDE.FLERA((tal1;[tal2];...])

Syntaxen för funktionen TYPVÄRDE.FLERA har följande argument:

  • Tal1     Obligatoriskt. Det första talargumentet som du vill beräkna typvärdet för.

  • Tal2, ...     Valfritt. De 2 till 254 talargument för vilka du vill beräkna typvärdet. Du kan också använda en enstaka matris eller en referens till en matris i stället för argument som är åtskilda med semikolon.

Kommentarer

  • Argumenten kan utgöras av tal, namn, matriser eller referenser som innehåller tal.

  • Om ett matris- eller referensargument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden. Celler med värdet 0 tas däremot med i beräkningen.

  • Argument som är felvärden eller text som inte kan översättas till tal orsakar fel.

  • TYPVÄRDE.FLERA returnerar felvärdet #Saknas! om datamängden inte innehåller några dubblerade datapunkter.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1

2

3

4

3

2

1

2

3

5

6

1

Formel

Beskrivning

Resultat

=TYPVÄRDE.FLERA(A2:A13)

Formeln =TYPVÄRDE.FLERA(A2:A13) måste anges som en matrisformel. När den anges som en matrisformel returnerar TYPVÄRDE.FLERA 1, 2 och 3 som typvärden eftersom de förekommer tre gånger vardera. Om formeln inte anges som en matrisformel blir resultatet 1. Resultatet är samma som när funktionen TYPVÄRDE.ETT används. När jag skapade matrisformeln tog jag med flera extra celler för att vara säker på att alla typvärden returneras. Jag skapade matrisformeln i cellområdet C15:C22. Där det inte finns ytterligare typvärden visas felvärdet #SAKNAS!.

1

2

3

#SAKNAS!

#SAKNAS!

#SAKNAS!

#SAKNAS!

#SAKNAS!

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×