Datatyp    Heltal

Typ av post    Beräknad

Beskrivning    Företagsresurser är tillgängliga för alla projekt i Microsoft Office Project Server. Sådana resurser får en unik identifierare som lagras i fältet Unikt FÖRETAGS-ID. Detta unika företags-ID genereras Microsoft Office Project och har samma värde i alla projekt som företagsresursen är tilldelad till.

Beräkning    Företagets unika ID genereras av en Project är ett unikt nummer i Project Server.

Användningsområden    Lägg till fältet Företagets unika ID i en resursvy när du vill framhäva eller filtrera unika företags-ID:n och se till att företagsresurserna skiljer sig från lokala resurser.

Exempel    Företagsresurser måste visserligen ha unika namn, men icke-företagsresurser kan ha dubblettnamn. Du lägger till fältet Unikt ID för företag i resurslistan för att skilja företag från icke-företagsresurser med hjälp av unika ID:n.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×