Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

När du vill lägga till en trendlinje ett diagram i Microsoft Graph kan du välja någon av de sex olika trend-/regressionstyperna. Vilken typ av data du har avgör vilken typ av trendlinje du ska använda.

Trendlinjetillförlitlighet En trendlinje är mest tillförlitlig när R-kvadratvärde är på eller nära 1. När du passar en trendlinje i dina data beräknar Graph automatiskt dess R-kvadratvärde. Om du vill kan du visa det här värdet i diagrammet.

Linjär

En linjär trendlinje är en rät linje som passar bäst och som används med enkla uppsättningar av linjära data. Dina data är linjära om mönstret i datapunkterna liknar en linje. En linjär trendlinje visar att något ökar eller minskar i jämn takt.

I följande exempel visar en linjär trendlinje tydligt att hushållsförsäljningen har ökat konstant under en 13-årsperiod. Observera att R-kvadratvärdet är 0,9036 vilket är en god passning av linjen efter data.

Diagram med linjär trendlinje

Logaritmisk

En logaritmisk trendlinje är en lämplig böjd linje som är mest användbar när förändringstakten i data ökar eller minskar snabbt och sedan planar ut. En logaritmisk trendlinje kan använda negativa och/eller positiva värden.

I följande exempel används en logaritmisk trendlinje för att illustrera förutsagd djurpopulations tillväxt i ett fast område, där populationen planade ut när utrymmet för djuren minskade. Observera att R-kvadratvärdet är 0,9407 vilket är en relativt god passning av linjen efter data.

Diagram med logaritmisk trendlinje

Polynom

En polynom trendlinje är en böjd linje som används när data fluktuerar. Det är till exempel användbart för att analysera vinster eller förluster över en stor mängd data. Ordningen på polynomen kan fastställas av antalet fluktuationer i data eller av hur många böjningar (sluttningar och dalar) som visas i kurvan. En polynom trendlinje av andra ordningen har vanligtvis bara en backe eller dal. Ordning 3 har vanligtvis en eller två berg eller dalar. Order 4 har vanligtvis upp till tre.

I följande exempel visas polynom trendlinje av andra ordningen (en höjd) som illustrerar förhållandet mellan hastighet och bensinförbrukning. Observera att R-kvadratvärdet är 0,9474 vilket är en god passning av linjen efter data.

Diagram med polynom trendlinje

Potens

En strömtrendlinje är en böjd linje som bäst används med datauppsättningar som jämför mått som ökar i en viss takt, till exempel accelerationen för en tävlingsbil med en sekunds intervall. Du kan inte skapa en trendlinje om dina data innehåller nollvärden eller negativa värden.

I följande exempel visas accelerationsdata genom att sträckan i meter ritas upp efter sekunder. Potenstrendlinjen visar tydligt hastighetsökningen. Observera att R-kvadratvärdet är 0,9923 vilket nästan är en perfekt passning av linjen efter data.

Diagram med potenstrendlinje

Exponentiell

En exponentiell trendlinje är en böjd linje som är mest användbar när datavärdena ökar eller sjunker i en allt högre takt. Du kan inte skapa en exponentiell trendlinje om dina data innehåller nollvärden eller negativa värden.

I följande exempel används en exponentiell trendlinje för att illustrera den minskande mängden kol-14 i ett föremål allt eftersom det blir ålder. Observera att R-kvadratvärdet är 1, vilket betyder att linjen passar perfekt för data.

Diagram med exponentiell trendlinje

Glidande medelvärde

En trendlinje med glidande medelvärde jämnar ut fluktuationer i data för att tydligare visa ett mönster eller en trend. En trendlinje med glidande medelvärde använder ett visst antal datapunkter (anges med alternativet Period), ger dem ett medelvärde och använder medelvärdet som en punkt i trendlinjen. Om till exempel punkt anges till 2 används medelvärdet av de två första datapunkterna som den första punkten i trendlinjen med glidande medelvärde. Medelvärdet för den andra och tredje datapunkten används som den andra punkten i trendlinjen och så vidare.

I följande exempel visar en trendlinje med glidande medelvärde ett mönster i antalet sålda bostäder under en period på 26 veckor.

Diagram med flytande medelvärdeslinje

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×