När du använder ett IMAP-e-postkonto kan du ladda ned en IMAP-mapplista som visar alla mappar som finns i ditt konto på e-postservern. Du kan sedan välja vilka mappar som du vill prenumerera på eller visa på datorn.

 1. Högerklicka den översta mappen för ditt IMAP-konto i navigeringsfönstret i E-post.

 2. Klicka på IMAP-mappar.

 3. Klicka på Fråga.

 4. Klicka på en mapp och sedan på Prenumerera eller Avbryt pren..

  Obs!: Om du vill markera flera mappar håller du ned CTRL medan du klickar på mappnamn.

Om du har skapat en ny mapp på e-postservern i ett annat program eller med en webbläsare, och den nya mappen inte visas i dialogrutan IMAP-mappar, kan du uppdatera mapplistan genom att göra följande:

 1. Högerklicka den översta mappen för ditt IMAP-konto i navigeringsfönstret i E-post.

 2. Klicka på Uppdatera mapplista.

Upprepa stegen i det första avsnittet så visas alla IMAP-kontomappar. Du kan sedan klicka på Prenumerera eller Avsluta prenumeration.

Obs!: Om den översta IMAP-mappen har ett namn som börjar med ett tal (0–9) kommer du inte att kunna utföra de här stegen på grund av ett aktuellt problem med Outlook. Vi håller på att undersöka problemet och den här artikeln kommer att uppdateras när problemet har lösts.

Om du använder ett IMAP-e-postkonto kan du ladda ned en IMAP-mapplista som visar alla mappar som finns på kontot på e-postservern. Du kan sedan välja vilka mappar du vill prenumerera på eller visa på datorn.

Visa alla IMAP-mappar som du kan prenumerera på

 1. Klicka en mapp under ditt IMAP-kontoi navigeringsfönstret i E-post.

 2. Klicka på IMAP-mapparVerktyg-menyn.

 3. Klicka på Fråga.

Visa alla tillgängliga IMAP-mappar Microsoft Outlook i navigeringsfönstret

 1. Klicka en mapp under ditt IMAP-konto i navigeringsfönstret i E-post.

 2. Peka på Skicka/ta emot på Verktyg-menyn ochklicka sedan på Uppdatera mapplistan.

Obs!: I dialogrutan IMAP-mappar (verktygsmenyn, kommandot IMAP-mappar) är kryssrutan Visa endast mappar som du prenumererar på markerad när du laddar ned mappar, men bara de mappar som du prenumererar på visas.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×