VÄNSTER, VÄNSTERB (Funktionerna VÄNSTER, VÄNSTERB)

VÄNSTER, VÄNSTERB (Funktionerna VÄNSTER, VÄNSTERB)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av VÄNSTERoch VÄNSTERB i Microsoft Excel.

Beskrivning

VÄNSTER returnerar första tecknet eller tecknen i en textsträng, baserat på antalet angivna tecken.

VÄNSTERB returnerar det första tecknet eller tecknen i en textsträng, baserat på antal angivna byte.

Viktigt!: 

 • Dessa funktioner är eventuellt inte tillgängliga på alla språk.

 • VÄNSTERB räknar 2 byte per tecken endast när ett DBCS-språk är angivet som standardspråk. Annars beter sig VÄNSTERB på samma sätt som VÄNSTER, och räknar 1 byte per tecken.

Exempel på språk som stöder DBCS är japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska och koreanska.

Syntax

VÄNSTER(text; [antal_tecken])

VÄNSTERB(text; [antal_byte])

Syntaxen för funktionen har följande argument:

 • Text    Obligatoriskt. Detta är textsträngen som innehåller de tecken du vill hämta.

 • Antal_tecken    Valfritt. Anger antalet tecken som ska extraheras av VÄNSTER.

  • Antal_tecken måste vara större än eller lika med noll.

  • Om Antal_tecken är större än textlängden returnerar VÄNSTER all text.

  • Om antal_tecken utelämnas antas det vara 1.

 • Num_bytes     Valfritt. Anger antalet tecken som ska extraheras av VÄNSTERB, baserat på antal byte.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Försäljningspris

Sverige

Formel

Beskrivning

Resultat

=VÄNSTER(A2;4)

De första fyra tecknen i den första strängen

Försäljning

=VÄNSTER(A3)

Det första tecknet i den andra strängen

S

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×