Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Som standard är en cellreferens en relativ referens, vilket innebär att referensen är relativt cellens placering. Om du till exempel refererar till cell A2 från cell C2 refererar du till en cell som är två kolumner till vänster (C minus A)– på samma rad (2). När du kopierar en formel som innehåller en relativ cellreferens ändras referensen i formeln.

Om du till exempel kopierar formeln =B4*C4 från cell D4 till D5 justeras formeln i D5 åt höger med en kolumn och blir =B5*C5. Om du vill behålla den ursprungliga cellreferensen i det här exemplet när du kopierar den kan du göra cellreferensen absolut genom att skriva ett dollartecken ($) före kolumnerna (B och C) och rad (2). När du sedan kopierar formeln =$B$4*$C$4 från D4 till D5 förblir formeln exakt densamma.

Relativ cellreferens

I mindre fall kanske du vill blanda absoluta och relativa cellreferenser genom att skriva ett dollartecken framför antingen kolumnen eller radvärdet – vilket korrigerar antingen kolumnen eller raden (till exempel $B 4 eller C$4).

Så här ändrar du typen av cellreferens:

  1. Markera cellen som innehåller formeln

  2. Markera den referens som du vill ändra i formelfältet Bild av knapp.

  3. Tryck på F4 för att växla mellan referenstyperna.

    Tabellen nedan sammanfattar hur en referenstyp uppdateras om en formel som innehåller referensen kopieras två celler nedåt och två celler till höger.

För en formel som kopieras:

Om referensen är:

Ändras den till:

Formel som kopieras från A1 till två celler nedåt och till höger

$A$1 (absolut kolumn och absolut rad)

$A$1 (referensen är absolut)

A$1 (relativ kolumn och absolut rad)

C$1 (referensen är blandad)

$A1 (absolut kolumn och relativ rad)

$A3 (referensen är blandad)

A1 (relativ kolumn och relativ rad)

C3 (referensen är relativ)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×