Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Som standard är cellreferenserna relativa. Om du exempelvis refererar till cell A2 från cell C2 refererar du egentligen till en cell som befinner sig två kolumner till vänster (C minus A) i samma rad (2). En formel som innehåller en relativ cellreferens ändras om du kopierar den från en cell till en annan. Om du exempelvis kopierar formeln =A2+B2 från cell C2 till C3 justeras formelreferenserna i C3 nedåt en rad och blir =A3+B3.

Om du vill behålla den ursprungliga cellreferensen när du kopierar den måste du ”låsa” den genom att placera ett dollartecken ($) innan cellen och kolumnreferenserna. Då påverkas exempelvis inte formeln =$A$2+$B$2 när du kopierar den från C2 till D2. Det kallas för en absolut referens.

I mindre vanliga fall kanske du vill använda en cellreferens som är blandad genom att lägga till ett dollartecken framför antingen kolumn- eller radvärdet för att "låsa" antingen kolumnen eller raden (t.ex. $A 2 eller B$3). Så här ändrar du typen av cellreferens:

  1. Markera cellen som innehåller cellreferensen som du vill ändra.

  2. I formelfältet Formelfältetklickar du på den cellreferens som du vill ändra.

  3. Tryck KOMMANDO+ T för att gå igenom kombinationerna.

    Följande tabell sammanfattar vad som händer om en formel i cell A1, som innehåller en referens, kopieras. Mer specifikt så kopieras formeln två celler nedåt och två celler till höger, till cell C3.

    Formel som kopieras

Aktuell referens (beskrivning):

Ändringar för:

$A$1 (absolut kolumn och absolut rad)

$A$1 (referensen är absolut)

A$1 (relativ kolumn och absolut rad)

C$1 (referensen är blandad)

$A1 (absolut kolumn och relativ rad)

$A3 (referensen är blandad)

A1 (relativ kolumn och relativ rad)

C3 (referensen är relativ)

Beräkningsoperatorer och ordning

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×