Har du några frågor om hur du använder data visualiserare med Visio? Här finns svar på de flesta vanliga frågor om hur du använder datavisualiseraren i Visio.

Jag ser inte datavisualiserarmallarna. Är funktionen tillgänglig i mitt Visio-program?

Möjligheten att använda data visualiserarmallar är endast tillgänglig med Visio Abonnemang 2. Om du inte är säker på vilken version av Visio du använder väljer du Arkiv > Konto > Om Visio.

Var hittar jag datavisualiserarmallen i Visio-programmet?

 1. Öppna Visio eller välj Arkiv > Nytt om du redigerar ett diagram.

 2. Välj Mallar.

  Kommandot MALLAR
 3. Välj Flödesschema.

  Kommandot Flödesschema
 4. Välj Enkelt flödesschema – Datavisualiserare eller Korsfunktionellt flödesschema – Datavisualierare.

  Datavisualiserarmallarna

  Obs!: En datavisualiserarmall har en Excel-ikon i det övre vänstra hörnet.

  Mer information finns i Skapa ett datavisualiserardiagram.

Var hittar jag datavisualiserarkommandon och hur aktiverar jag dem?

I tidigare Visio-versioner är kommandona Skapa, Uppdatera och Exportera tillgängliga i gruppen Skapa från data på fliken Data i menyfliksområdet.

I Visio-versionerna 16.0.9029.2040 eller senare är kommandona Uppdatera diagram, Uppdatera källdata och Exportera tillgängliga i Dataverktyg på menyfliken Design.

Skärmbild där alternativen i menyfliksområdet för Datavisualiseraren är markerade - Skapa, Uppdatera, Exportera

Aktivera kommandona Uppdatera diagram och Exportera genom att välja diagrambehållaren.

Kan jag skapa ett datavisualiserardiagram med stenciler från andra mallar?

Ja, du kan skapa ett diagram genom att mappa dina processdata till valfri stencil i Visio. Du kan till och med använda dina egna stenciler för att skapa diagrammet. Mer information finns i avsnittet om hur du kan använda andra stenciler för att skapa ett datavisualiserardiagram i artikeln om att skapa datavisualiserardiagram.

Har du fler frågor?

Vi vill gärna höra från dig! Du kan nå oss via e-post med dina frågor.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×