Ljudkvaliteten i Microsoft Lync 2010 beror på tillståndet för och kvaliteten i det nätverk och de enheter du använder. Se till att all ljudutrustning är ansluten innan du börjar använda Lync 2010.

I artikeln

Är enheterna konfigurerade korrekt?

Under konfigureringen av Lync identifieras vanligtvis din telefon och andra kompatibla kommunikationsenheter som du använder, t.ex. en IP-telefon, ett headset, en webbkamera, mikrofon och högtalare. Du kan också lägga till enheter efter att du har installerat Lync. 

Så här kontrollerar du om dina enheter har konfigurerats korrekt:

 1. Klicka på menyn för ljudenheter i huvudfönstret i Lync och klicka sedan på Inställningar för ljudenhet.

 2. I dialogrutan Lync - Alternativklickar du på respektive nedrullningsbara lista för att konfigurera telefon, högtalare, mikrofon och volymnivåer. Du kan välja en primär ljudenhet och testa nivåerna på mikrofonen och högtalarna.

  Obs!:  Om du behöver byta enhet under en pågående konversation klickar du på menyn för ljudenheter i konversationsfönstret och klickar på enheten som du vill byta till på menyn. 

Har min IP-telefon konfigurerats korrekt?

När du konfigurerar din IP-telefon är det viktigt att den är korrekt ansluten.

 • Strömkabel Kontrollera att strömkabeln har anslutits till ett strömuttag och att den andra änden har anslutits korrekt till telefonen.

 • Nätverkskabel Anslut den ena änden av nätverkskabeln till nätverksuttaget som är märkt med LAN, som vanligtvis sitter på telefonens baksida. Anslut den andra änden av nätverkskabeln till ett nätverksuttag i väggen. För att minska risken för problem med ljudkvaliteten rekommenderas du att ansluta telefonen direkt till huvudnätverksuttaget.

 • USB-kabel När Lync är installerat på datorn kan du förenkla inloggningsproceduren för IP-telefonen och ringa och ta emot samtal med IP-telefonen genom att ansluta den till datorn med en USB-kabel. Se till att du ansluter typ A-änden (större, rektangulär kontakt) på USB-kabeln till datorn, och typ B-änden (mindre, kvadratisk kontakt) av kabeln till telefonens baksida.

Varför har jag problem med ljudet?

Om ett problem uppstår visas ett meddelande i konversationsfönstret eller i huvudfönstret i Lync. Du kan klicka på meddelandet om du vill visa mer information eller förslag på åtgärder.

Varför hörs inget ljud?

Om inget ljud hörs i högtalartelefonen kontrollerar du följande:

 • Att dina högtalare är påslagna och att du inte har inaktiverat ljudet i Windows.

 • Att telefonluren ligger på (om ljudet ska gå via telefonen).

 • Att högtalarvolymen är tillräckligt hög.

 • Att enheten som du använder har valts i Inställningar för ljudenhet i Lync.

Vilka är de vanligaste orsakerna till dålig enhetskvalitet?

Vanliga orsaker till dålig enhetskvalitet kan vara följande:

 • Enheten är inte optimerad  Enheter som är optimerade för användning med Lync genomgår omfattande ljudkvalitetstestning för att du ska få så bra ljudkvalitet som möjligt. Enheter som inte är optimerade för Lync kan medföra sämre ljudkvalitet på grund av till exempel ljudkomponenter med sämre kvalitet. En lista med enheter som är optimerade för Lync finns på Microsoft TechNet: Telefoner och enheter för Microsoft Lync 2010.

 • Drivrutiner eller programvara från tredje part  I vissa fall kan en drivrutin eller programvara från tredje part störa funktionerna i Lync 2010.

 • Enhet med brusfiltrering Om du använder en mikrofon med brusfiltreringen är det viktigt att du placerar den maximalt 2 cm från munnen. På så sätt filtreras oönskat bakgrundsbrus bort - men det är alltså viktigt att du placerar mikrofonen nära munnen så att ljudkvaliteten inte försämras.

 • Fysisk skada på enheten  

Med Lync kan du använda många olika typer av enheter med hög bild- och ljudkvalitet. På vissa enheter kan det emellertid höras ett eko under samtalet. För att minska ekoeffekten för en sådan enhet aktiveras ett röstväxlingsläge i Lync, som begränsar möjligheten för två personer att tala samtidigt.

Vad kan jag göra för att förbättra enhetens ljudkvalitet?

Gör något av följande om du vill förbättra ljudkvaliteten:

 • Använd en enhet som är optimerad för Lync. Mer information finns i listan på Microsoft TechNet: Telefoner och enheter för Microsoft Lync 2010.

 • Avinstallera alla ljuddrivrutiner eller program från tredje part.

 • Byta ut alla skadade enheter.

 • Använd ett headset för att undvika ekoeffekter.

 • Om du använder två separata enheter för återgivning och inspelning av ljud (t.ex. högtalare och webbkamera) kan du försöka med att placera dem på ett annat avstånd från varandra, så att risken för eko minskar.

Finns det några tips om hur jag undviker ljudproblem?

 • Du rekommenderas att inte föra samtal via trådlösa Internetanslutningar, virtuella privata nätverk (VPN) eller RAS-anslutningar (fjärråtkomst).

 • Använd en enhet som är optimerad för Lync. Mer information finns i listan på Microsoft TechNet: Telefoner och enheter för Microsoft Lync 2010.

 • Om du har ont om bandbredd bör du undvika att utföra andra uppgifter på datorn samtidigt som du för ett samtal.

 • Använd en IP-telefon:

  • Om du arbetar med något som kräver mycket processorkraft.

  • Om du vill vara säker på att samtalet inte avbryts. En USB-telefon slutar till exempel fungera om datorn försätts i viloläge.

  • Om du har tillräckligt med bandbredd. Om du använder en IP-telefon kan mängden tillgänglig bandbredd minska för andra program och tjänster.

Hur fungerar TTY?

TTY-läget, eller texttelefonläget, används för textkommunikation via en telefonlinje. En TTY-enhet måste vara ansluten till datorn för att det ska gå att tolka ljudet - annars kan du uppleva att ljudkvaliteten i samtalet blir dålig. Om du använder TTY-läget för ett konferenssamtal kan det uppstå problem med ljudkvaliteten.

TTY-läget är inaktiverat som standard. Du kan aktivera TTY-läget genom att klicka på Telefoner i dialogrutan Lync - Alternativ. Därefter måste du logga ut från Lync och logga in igen för att kunna använda funktionen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×