I den här artikeln behandlas vanliga frågor om kontakter i Lync.

Skicka feedback till oss om du inte har fått svar på din fråga.

Artikelinnehåll

Hur lägger jag till interna kontakter i min kontaktlista?

 1. I huvudfönstret i Lync går du till Lägg till en kontakt Lägg till kontakt > Lägg till en kontakt som finns i min organisation.

 2. I sökrutan skriver du personens namn eller e-postadress. När du skriver visas en lista på personer som matchar sökvillkoren.

 3. Bläddra igenom sökresultaten tills du hittar personen du vill lägga till i din kontaktlista. Högerklicka på personen i listan och klicka sedan på Lägg till i kontaktlistan.

 4. Välj en grupp i listan som du vill lägga till din nya kontakt i.

Hur lägger jag till en extern kontakt?

Viktigt!: 

 • Det finns bara stöd för externa kontakter om:

 • Information om vilka typer av kommunikation som är tillgängliga med externa kontakter finns i Lägga till en extern kontakt i Lync.

 • arbetsplatsens tekniska support har konfigurerat stöd för detta OCH

 • Kontakten utanför din organisation antingen använder Lync och att även den här organisationen har konfigurerats för externa kontakter ELLER Skype samt att kontakten har loggat in med sitt Microsoft-konto (tidigare Windows Live ID).

 1. I huvudfönstret i Lync går du till Lägg till en kontakt Lägg till kontakt > Lägg till en kontakt som inte finns i min organisation.

 2. Klicka på kontaktens snabbmeddelandetjänst, Lync eller Skype. Kontakter som använder andra snabbmeddelandetjänster från andra leverantörer än Lync eller Skype stöds inte.

 3. Skriv in kontaktens e-postadress i Lägg till Lync-kontakt i Adress för snabbmeddelanden.

  Viktigt!: Om den nya kontaktens Microsoft-konto är konfigurerat så att hon eller han använder sin egen e-postadress (i motsats till en som slutar på @hotmail.com,@outlook.com, @live.com eller annan domän från Microsoft) måste du använda formatet användare (customdomain.com) @msn.com när du lägger till kontakten i Lync. Om du till exempel vill lägga till bob@contoso.com skriver du bob(contoso.com)@msn.com i Snabbmeddelandeadress.

 4. Välj en grupp och en sekretessrelation för din nya kontakt och klicka sedan på OK.

  Viktigt!: Om "Närvaro okänd" visas för den kontakt som du har lagt till väntar du i 24 timmar och kontaktar sedan arbetsplatsens tekniska support.

Hur hittar jag kontakter inom min organisation?

Skriv in namnet, e-postadressen eller telefonnumret för personen du söker efter i sökrutan i vyn Kontakter i huvudfönstret i Lync.

Kan jag ha Skype-kontakter?

Ja. Här följer uppgifter om vad som är tillgängligt och inte vid kommunikation med Skype-användare. Observera att Skype-användaren måste vara inloggad med sitt Microsoft-konto (tidigare Windows Live ID).

Tillgängligt med Skype-användare

Inte tillgängligt med Skype-användare

 • Närvaro

 • Snabbmeddelanden mellan två personer

 • Ljudsamtal mellan två personer

 • Söka efter och lägga till Lync-kontakter i Skype

 • Videokonversationer

 • Ljud- eller snabbmeddelandekonversationer med tre eller fler personer

 • Skrivbords- och programdelning

Det finns inget stöd för kontakter som använder snabbmeddelandetjänster från andra leverantörer.

Hur blockerar jag kontakter från att nå mig via Lync?

Om du blockerar en kontakt visas ditt namn och din e-postadress för kontakten, men den kan inte nå dig i Lync. Om du vill blockera en kontakt i Lync gör du följande:

 • Gå till listan Kontakter, högerklicka på den kontakt du vill blockera, klicka på Ändra sekretessrelation och klicka sedan på Blockerade kontakter.

Hur visar jag bara de kontakter som är online?

Även om det inte går att ta bort kontakter som är offline från kontaktlistan helt och hållet kan du gruppera dem så att listan blir mindre rörig. Klicka på Alternativ > Kontaktlista och sedan, under Visa den här informationen, markerar du kryssrutan Visa kontakter med Inte vid datorn, Offline och andra okända närvaroinställningar i en separat grupp. Kontakter som inte är tillgängliga visas längst ned i kontaktlistan i en grupp med beteckningen Kontakter med Inte vid datorn och Offline.

Hur tar jag bort kontakter från min kontaktlista?

Högerklicka på kontakten och klicka på Ta bort från kontaktlistan.

Hur hanterar jag gruppen Ombud i min kontaktlista?

Det finns inget stöd för samtalsombud i Office 365. Om du har en ombudsgrupp i kontaktlistan i Lync visas dina Outlook-ombud. Outlook-ombud kan hantera din e-post och kalender om du använder Outlook.

Använd Outlook för att lägga till, hantera eller ta bort Outlook-ombuden i vår ombudsgrupp. Lägg till eller hantera Outlook-ombud genom att följa stegen i Låta någon annan hantera din e-post och kalender. Ta bort Outlook-ombud genom att i Outlook gå till Arkiv > Kontoinställningar > Ombud.

Viktigt!: Borttagna Outlook-ombud kan fortsätta att visas i kontaktlistan i Lync, men när du har tagit bort dem kan de inte längre hantera din e-post eller kalender. Det här är ett känt problem. En lösning är tillgänglig på http://support.microsoft.com/kb/2812461?In=sv-se.

Hur organiserar jag mina kontakter efter plats, avdelning och andra kriterier?

Skapa en ny grupp baserat på den kategori du behöver. Du kan till exempel skapa en grupp som heter ”Huvudkontorspersonal” och lägga till kontakter i den gruppen. Information om hur du skapar en grupp finns under nästa fråga.

Hur skapar jag en grupp?

 1. I Lyncs huvudfönster, i kontaktlistan, högerklickar du på ett gruppnamn (till exempel Övriga kontakter) och klickar sedan på Skapa ny grupp. Du kan också klicka på knappen Lägg till en kontakt och sedan Skapa en ny grupp.

 2. Skriv över orden Ny grupp i utrymmet som öppnas längst ned i fönstret för att ge din grupp ett beskrivande namn.

Hur många kontakter kan jag ha?

250 – Det är det högsta antalet kontakter som du kan lägga till.

Hur kan jag ta reda på eller ändra hur mycket information som visas om mig för en kontakt?

Var och en av dina kontakter har en sekretessrelation till dig. Den avgör personens åtkomst till din närvaroinformation, som omfattar telefonnummer hem samt mobiltelefonnummer och mötesplatser, samt om personen får kontakta dig när din status är Stör ej. Information om sekretessrelationer, t.ex. hur du visar och ändrar relationen till en kontakt finns i Hantera åtkomst till din närvaroinformation i Lync.

 • Om du vill ta reda på din sekretessrelation till en kontakt klickar du på fliken Relationer i kontaktlistan. Kontakterna sorteras efter sekretessrelation.

Varför innehåller fliken Relationer i min kontaktlista personer som jag inte har lagt till i listan, och hur gör jag för att ta bort dem?

Alla personer som du har kontakt med genom Office, oavsett om de är Lync-kontakter eller inte, tilldelas en standardrelation till dig. Sådana kontakter som du inte har lagt till i kontaktlistan visas inte på kontaktlistans flikar Grupper och Status. På fliken Relationer visas dock alla Lync-kontakter och alla kontakter som inte finns i kontaktlistan.

Om du vill ta bort en kontakt från listan högerklickar du på kontakten och klickar på Ändra sekretessrelation och sedan på Tilldela relation automatiskt.

Vad betyder den röda stjärnan (asterisken) intill en kontakts status?

Den röda asterisken intill en kontakts status visar att personen har aktiverat frånvaromeddelanden i Outlook.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×