Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln får du svar på de vanligaste frågorna om snabbmeddelandefunktionen i Lync.

Skicka feedback till oss om du inte har fått svar på din fråga.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Hur gör jag ljudaviseringar om snabbmeddelanden tydligare så att jag inte missar förfrågningar om snabbmeddelanden?

Vanligtvis spelas en ljudavisering upp när någon försöker nå dig med ett snabbmeddelande, såvida du inte har angett att inga aviseringar ska visas eller spelas upp när du har statusen Stör ej. Om du ändå inte lägger märke till snabbmeddelandeförfrågningar – till exempel om du använder flera skärmar eller har sänkt eller stängt av aviseringsvolymen – kan du göra vissa ändringar.

Obs!: I Lync aviseras du även visuellt om nya snabbmeddelanden i skärmens nedre högra hörn.

Om du vill se till att du verkligen lägger märke till dina snabbmeddelanden kan du göra så här:

 • Ställ in skärmen så att Lync alltid ligger i förgrunden när det startar. Klicka på knappen Alternativ, sedan på Verktyg och sedan på Alltid överst.

 • Om du använder flera skärmar bör du tänka på att alltid flytta huvudfönstret för Lync till den bildskärm som du arbetar på.

 • Kontrollera att volymen är uppskruvad både på datorhögtalarna och på övriga ljudenheter.

 • Kontrollera att Lync är inställt på att skicka ljudaviseringar. Det gör du genom att klicka på knappen Alternativ Ikonen Alternativ, klicka på Ringsignaler och ljud, välja Spela upp ljud i Lync (inklusive ringsignaler för inkommande samtal och aviseringar om snabbmeddelanden) och kontrollera att de andra kryssrutorna i panelen inte är markerade.

  Ändra aviseringsinställningar för Lync

 • Välj eventuellt en ljudsignal som är tydligare eller skarpare än standardsignalen för inkommande meddelanden. Gör så här:

 • Klicka på knappen Alternativ och på Ringsignaler och ljud, klicka på knappen Ljudinställningar och sedan på fliken Ljud.

 • Ta tag i skjutreglaget under Programhändelser och dra ned det till Microsoft Lync 2010-listorna.

 • Klicka på Inkommande snabbmeddelande. Panelen Ljud längst ned på skärmen ska innehålla texten COMMUNICATOR_iminvite.

 • Klicka på pilen i listrutan bredvid och lyssna på de olika ljuden i listan.

 • När du hittar ett ljud som du vill använda för aviseringar av inkommande snabbmeddelanden klickar du på Använd. (I Programhändelser ska det nu stå Inkommande snabbmeddelande, och i Ljud ska du kunna se namnet på den .wav-fil som du valt.

 • Klicka på OK. (Du kan också spela in en egen WAV-fil och sedan bläddra till den filen och välja den som aviseringsljud för snabbmeddelanden.)

Hur stänger jag av aviseringsljudet för snabbmeddelanden?

Du kan stänga av aviseringsljud för snabbmeddelanden helt. Du kan också ställa in att ljudsignalen som aviserar snabbmeddelanden och samtal inte ska spelas upp när du har Stör ej som status, eller att du bara ska aviseras om den person som försöker ta kontakt med dig är medlem i din arbetsgrupp och har den specifika sekretessrelationen.

Så här stänger du av ljudaviseringar helt:

Klicka på Alternativ-knappen i huvudfönstret i Lync. Klicka sedan på Ringsignaler och ljud och avmarkera kryssrutan Spela upp ljud i Lync (inklusive ringsignaler för inkommande samtal och aviseringar om snabbmeddelanden).

För att göra andra ändringar i de här inställningarna:

 • Klicka på Alternativ-knappen Ikonen Alternativ i huvudfönstret i Lync. Klicka sedan på Aviseringar.

Hur ställer jag in en avisering så att jag får veta direkt när en viss kontakt blir tillgänglig?

Högerklicka på en kontakt i kontaktlistan i huvudfönstret i Lync och klicka sedan på Tagga för avisering om statusändring.

Överst på sidan

Kan jag inaktivera popup-meddelandet som visas när någon vill påbörja en snabbmeddelandekonversation med mig?

Om du inte vill ta emot aviseringar för konversationer, ange din närvarostatus till Stör ej. Med denna status kommer du endast att få snabbmeddelanden (och Lync-samtal) från personer i din arbetsgrupp. Om du inte vill ta emot någon inkommande kommunikation tar du bort alla från din arbetsgrupp.

Tips: Om du får en konversationsavisering som du inte vill svara på kan du alltid klicka på Ignorera i popup-fönstret.

För att ändra din närvarostatus till Stör ej:

 • I Lync-huvudfönstret klickar du på status under ditt namn och sedan klickar du på Stör ej i den nedrullningsbara listan.

Visa och ändra din arbetsgrupp:

 1. I huvudfönstret i Lync, i vyn Kontakter, klickar du på fliken Relationer och tittar under Arbetsgrupp.

 2. Gör något av följande:

  • Ta bort någon i din arbetsgrupp genom att högerklicka på kontaktlistan, peka på Ändra sekretessrelation och sedan klicka på en ny relation.

  • Lägg till någon i din Arbetsgrupp så att du alltid tar emot snabbmeddelanden (och samtal) från dem genom att hitta personens kontakt. Det gör du antingen genom att skriva namnet i sökrutan eller genom att bläddra i din kontaktlista. Högerklicka sedan på kontakten, peka på Ändra sekretessrelation och klicka på Arbetsgrupp.

Obs!: Mer information om sekretessrelationerna finns i avsnittet Hantera åtkomst till din närvaroinformation i Lync.

Överst på sidan

Kan jag ändra standardstorlek, -färg, -innehåll eller -beteende på popup-aviseringen för snabbmeddelanden som jag får?

Nej, aviseringsfönstret för snabbmeddelanden kan inte ändras på det sättet.

Överst på sidan

Var hittar jag tidigare snabbmeddelandekonversationer, samtal och förfrågningar om snabbmeddelanden som jag kan ha missat?

Om du använder Outlook och Exchange sparas alla inkommande och utgående konversationer i Outlook-mappen Konversationshistorik så att du kan granska tidigare konversationer.

Så här visar du en lista över de senaste Lync-konversationerna:

 • Klicka på fliken Konversationer ovanför sökrutan i huvudfönstret i Lync.

Så här visar du en fullständig historik över Lync-konversationer:

 • Klicka på länken Visa fler i Outlook längst ned i fönstret.

I nästa fråga och svar finns information om hur du börjar spara konversationer (om standardinställningen har ändrats).

Överst på sidan

Hur sparar jag eller slutar spara tidigare snabbmeddelandekonversationer?

Om du använder Outlook och Exchange sparas snabbmeddelandekonversationer och samtalsposter enligt standardinställningarna i Lync. Om standardinställningarna har ändrats kan du börja spara konversationer igen genom att göra följande:

Viktigt!: Du kan endast spara konversationer om du använder nyare versioner av Outlook och Exchange.

 1. Kontrollera att du har Outlook 2013 eller Outlook 2010 (klicka på Windows-knappen Start> Alla program > Microsoft Office och se efter vilken version av Outlook som finns med där).

 2. Gå till huvudfönstret för Lync och klicka på knappen Alternativ Ikonen Alternativ och sedan på Personlig.

 3. Beroende på vad du vill göra markerar eller avmarkerar du kryssrutan Spara snabbmeddelandekonversationer i e-postmappen Konversationshistorik under Personal Information Manager i Personliga alternativ. Klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Kan jag välja vilka snabbmeddelandekonversationer jag vill spara?

Nej, inställningen Spara konversationer (finns i fönstret Personliga alternativ) är antingen på eller av.

Hur skickar jag en snabbmeddelandekonversation med e-post?

Om du använder Outlook och Exchange sparas snabbmeddelandekonversationer i Lync. Du kan skicka tidigare snabbmeddelandekonversationer till andra via e-post genom att göra följande:

Viktigt!: Du kan endast spara konversationer om du använder nyare versioner av Outlook och Exchange.

 1. Öppna Outlook och klicka på mappen Konversationshistorik i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på konversationen som du vill skicka och klicka sedan på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra, beroende på vad du vill göra. Om du klickar på Vidarebefordra skriver du e-postadresserna för dem du vill skicka snabbmeddelandekonversationen till i rutan Till.

 3. (Valfritt) Skriv ett meddelande.

 4. Klicka på Skicka.

Överst på sidan

Vilken typ av information kan jag kopiera och klistra in i snabbmeddelanden?

Du kan kopiera och klistra in text, tabeller och länkar från andra Microsoft Office-produkter direkt i ett snabbmeddelande i Lync. Du kan även kopiera och klistra in filer och bilder, som foton, skärmbilder och så vidare. För att skicka en bild behöver du bara markera och kopiera bilden (med hjälp av Paint, skärmklippverktyget i Tillbehör i Windows eller ett grafikprogram), placera markören i snabbmeddelandet där du vill lägga till bilden, högerklicka och välja Klistra in.

Meddelanden: Om det inte går att dela bilder som inte sparats befinner du dig antingen i en snabbmeddelandekonversation med fler än en person eller så har du inte de senaste uppdateringarna för Lync. Gör något av följande:

 • I gruppkonversationer kan du dela en bild genom att: a) spara den genom att klicka på presentationsikonen (skärmikonen) > fliken Bifogade filer > Infoga filer (filen skickas som en ikon som mottagaren överför till sin dator för visning) eller genom att b) kopiera den, klicka på presentationsikonen (skärmikonen) > Whiteboard och sedan klistra in den.

 • Om du behöver de senaste uppdateringarna kontrollerar du Windows Update eller kontaktar arbetsplatsens tekniska support för att ta reda på när uppdateringarna kommer att installeras. Om du måste vänta delar du bilden genom att kopiera den, klicka på presentationsikonen (skärmikonen) > Whiteboard och sedan klistra in den.

Överst på sidan

Kan jag använda stavningskontrollen när jag skriver snabbmeddelanden i Lync?

Ja. Lync kontrollerar stavningen i dina snabbmeddelanden automatiskt. Ord som du har lagt till i din egen ordlista i Office markeras inte som felstavade.

Om du vill stänga av stavningskontrollen i Lync klickar du på knappen Alternativ Ikonen Alternativ. Klicka sedan på Allmänt och avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan jag skriver.

Överst på sidan

Kan jag lägga till egna uttryckssymboler i mina snabbmeddelanden i Lync?

Nej, det går inte. Men det finns redan 80 olika uttryckssymboler att välja mellan i Lync. Klicka på uttryckssymbolsikonen till höger om textområdet i konversationsfönstret om du vill visa dem.

Överst på sidan

Hur ändrar jag teckensnittet i mina snabbmeddelanden?

Så här ändrar du teckensnittet, formatet, storleken eller färgen för det snabbmeddelande som du håller på att skriva:

 • Skriv själva meddelandet och markera den text som du vill ändra. Klicka sedan på knappen Teckensnitt i snabbmeddelandets skrivområde och gör dina val i teckensnittsfönstret.

Så här ändrar du standardinställningarna för teckensnitt för alla snabbmeddelanden som du skickar:

 • Klicka på Alternativ-knappen Ikonen Alternativ i huvudfönstret i Lync. Klicka sedan på Allmänt, Ändra teckensnitt och välj ett teckensnitt, en stil, en teckenstorlek och en teckenfärg som ska gälla som standard. Klicka på OK. Alternativen kommer endast att gälla för meddelanden som du skickar, inte dem du tar emot.


Så här ändrar du standardinställningarna för teckensnitt för inkommande snabbmeddelanden (om du t.ex. behöver förbättra läsbarheten):

 • Klicka på Alternativ-knappen i huvudfönstret i Lync. Klicka sedan på Allmänt, på Ändra teckensnitt och välj ett teckensnitt, en stil, en teckenstorlek och en teckenfärg som ska gälla som standard. Markera sedan kryssrutan Tillämpa inställningarna för inkommande meddelanden och klicka på OK.

Överst på sidan

Kan jag återkalla ett snabbmeddelande (förhindra att det levereras)?

Nej, du kan inte återkalla ett snabbmeddelande när du väl har tryckt på returtangenten och skickat i väg det.

Överst på sidan

Hur lägger jag till delning, ljud eller video i en snabbmeddelandekonversation?

Lägg till röst- video- eller delningsinnehåll i snabbmeddelandekonversationen med hjälp av knapparna längst ned i konversationsfönstret.

Om du vill göra konversationen till ett samtal genom att lägga till röstfunktionen klickar du på samtalsikonen (telefonen) längst ned i konversationsfönstret, klickar på rätt alternativ och klickar på Ring upp. Mer information finns i Använda ljud i ett Lync-möte.

Om du vill lägga till video klickar du på videoikonen (kameran) och sedan på Aktivera min kamera. Mer information finns i Använda video i ett Lync-möte.

Om du vill dela skrivbordet, ett program, en PowerPoint-presentation, whiteboard, anteckningar eller en bilaga, pekar du på presentationsikonen (skärmen) och klickar på rätt alternativ på fliken Presentera. Mer information finns i Dela skrivbordet eller ett program i Lync.

Obs!: Videosamtal, delning och konferenssamtal kan inte användas med Skype-kontakter. Läs mer i Lägg till en extern kontakt i Lync.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×