Om du vill rita en linje med data i en cell för att Visa redigeringar eller slutförda uppgifter är alternativet genomstruken inte tillgängligt i Excel på webben.

Om du har Excel-programmet på datorn kan du använda det och öppna arbetsboken och där tillämpa genomstruken text. Gör så här: 

 1. Klicka på Öppna i Excel.

  Knappen Redigera i Excel

 2. Markera de celler som innehåller de data du vill formatera.

 3. Klicka på dialogruteikonen Formatera celler.

  Dialogruteikonen för Teckensnitt

  Tips:  Du kan också trycka på Ctrl+5.

 4. I rutan Formatera celler, under Effekter, klickar du på Genomstruken.

  använda alternativet genomstruken för att visa teckensnitt som stryks över.

 5. Spara arbets boken och öppna den igen i Excel på webben för att se ändringarna. 

Om du inte har Skriv bords versionen av Excel kan du prova med det. Eller så kan du köpa den här när du är redo att byta.  

Nyheter om de senaste Excel på webben uppdateringarna finns på Microsoft Excel-bloggen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×