Du vill söka efter ett visst e-postmeddelande men sökningen i Outlook fungerar inte. Alla funktioner på fliken Sök (i menyfliksområdet) är nedtonade och när du för musen över en av funktionerna visas en knappbeskrivning där det står att funktionen inte är tillgänglig. Problemet kan vara att Windows Search-tjänsten antingen inte körs eller inte körs i en optimal startmetod. Om så är fallet är sökfunktionerna i Outlook inte tillgängliga.

Göra Windows Search-tjänsten tillgänglig för Outlook

Använd följande procedur för att se till att Windows Search-tjänsten är tillgänglig för Outlook.

 1. Om Outlook är öppet stänger du det.

 2. Tryck på Windows-tangenten+R för att öppna dialogrutan Kör.

 3. Skriv Services.msc i dialogrutan Kör och klicka sedan på OK.

 4. I fönstret Tjänster bläddrar du och letar reda på tjänsten Windows Search. Högerklicka på den och klicka sedan på Egenskaper.

 5. Kontrollera Windows iSökegenskaper på fliken Allmänt att Tjänststatus körs ochom den inte är det klickar du på Starta. Kontrollera att Starttyp har angetts som något av följande:

  • Automatiskt: Tjänsten startar omedelbart när Windows startar.

  • Automatiskt (förskjuten start): Tjänsten startar kort (till exempel ett par minuter) efter att den sista automatiska tjänsten har startat.

  Viktigt!:  Inställningen Inaktiverad förhindrar att tjänsten körs.

  Skärmbild av dialogrutan Windows Sökegenskaper visar inställningen Automatiskt valt för Starttyp.
 6. Välj OK.

 7. Öppna Outlook. Funktioner på fliken Sök ska vara tillgängliga.

Relaterad information

Begränsa sökvillkoren för att förbättra dina sökningar i Outlook

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×