Varför använda grupper för Skicka och ta emot?

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skicka/ta emot grupper innehåller ett eller flera e-postkonton, RSS-Feeds och Internet publicerade kalendrar som du har konfigurerat i Microsoft Outlook. Som standard är grupp för skicka och ta emot Alla konton förkonfigurerade och ingår i Microsoft Outlook 2013 och Outlook 2016.

Om du bara har ett konto räcker det med standardgruppen Alla konton. Du kan ändra den här gruppen för de inställningar som du vill ska gälla ditt enda konto. Men om du har flera e-postkonton, RSS-feeds eller kalendrar som publiceras på Internet rekommenderar vi att du lämnar gruppen Alla konton som den är och skapar särskilda grupper för att anpassa inställningarna för anslutning och hämtning.

Artikelinnehåll

Om grupper för Skicka och ta emot

Du kan ange olika åtgärder för varje grupp för Skicka och ta emot, till exempel hur ofta Outlook ansluter till servern för att skicka och ta emot objekt för gruppen eller funktionaliteten när Outlook är online eller offline.

Med grupper för Skicka och ta emot kan du ange:

 • Om ett konto ska omfattas när du skickar och tar emot e-post.

 • Om e-post ska skickas, tas emot eller både och från ett konto.

 • Hur ofta Skicka och ta emot-åtgärder ska utföras.

 • Storleksbegränsningar för hämtade meddelanden.

 • Vilka mappar som ska ingå när du skickar och tar emot.

 • Om endast rubriker ska hämtas för nya meddelanden.

 • Inställningar för när Outlook är offline.

Du konfigurerar troligen grupper för Skicka och ta emot vid ett enda tillfälle. Du kommer antagligen inte att gå tillbaka till inställningarna om det inte gäller att lägga till ett nytt konto eller ändra ditt arbetssätt. När du tar bort konton tas de automatiskt bort från grupperna för Skicka och ta emot.

Obs!: Vilka alternativ och regler som visas i dialogrutan Inställningar för Skicka och ta emot beror på vilken typ av konto du arbetar med.

Överst på sidan

Skapa en grupp för Skicka och ta emot

 1. Klicka på fliken Skicka och ta emot.

 2. Klicka på Grupper för Skicka och ta emot i gruppen Skicka och ta emot, och klicka sedan på Definiera grupper för Skicka och ta emot.

 3. Klicka på Nytt.

 4. Skriv in ett namn för den nya gruppen för Skicka och ta emot och klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Inställningar för Skicka och ta emot visas för den nya gruppen för Skicka och ta emot.

 5. Alla tillgängliga konton visas under Konton. Om du vill ta med ett konto i den här gruppen markerar du kontot och markerar kryssrutan Inkludera det markerade kontot i den här gruppen.

  När du markerar kryssrutan blir alternativen i dialogrutan tillgängliga.

Överst på sidan

Skapa en grupp för Skicka och ta emot som baseras på en befintlig grupp

 1. Klicka på Skicka och ta emot.

 2. Klicka på Grupper för Skicka och ta emot i gruppen Skicka och ta emot, och klicka sedan på Definiera grupper för Skicka och ta emot.

 3. Markera den grupp för Skicka och ta emot som du vill kopiera och klicka sedan på Kopiera.

 4. Skriv in ett namn för den nya gruppen för Skicka och ta emot, och klicka sedan på OK.

 5. Markera kopian av gruppen för Skicka och ta emot som du skapade i föregående steg och klicka sedan på Redigera.

  Dialogrutan Inställningar för Skicka och ta emot visas för den nya gruppen för Skicka och ta emot.

 6. Alla tillgängliga konton visas under Konton. Om du vill ta med ett konto i den här gruppen markerar du kontot och markerar kryssrutan Inkludera det markerade kontot i den här gruppen.

  När du markerar kryssrutan blir alternativen i dialogrutan tillgängliga.

Överst på sidan

Redigera en grupp för Skicka och ta emot

 1. Klicka på Skicka och ta emot.

 2. Klicka på Grupper för Skicka och ta emot i gruppen Skicka och ta emot, och klicka sedan på Definiera grupper för Skicka och ta emot.

 3. Markera den grupp för Skicka och ta emot som du vill ändra och klicka sedan på Redigera.

Överst på sidan

Byt namn på en grupp för Skicka och ta emot

 1. Klicka på Skicka och ta emot.

 2. Klicka på Grupper för Skicka och ta emot i gruppen Skicka och ta emot, och klicka sedan på Definiera grupper för Skicka och ta emot.

 3. Markera den grupp för Skicka och ta emot som du vill ändra och klicka sedan på Byt namn.

Överst på sidan

Ta bort en grupp för Skicka och ta emot

 1. Klicka på Skicka och ta emot.

 2. Klicka på Grupper för Skicka och ta emot i gruppen Skicka och ta emot, och klicka sedan på Definiera grupper för Skicka och ta emot.

 3. Markera den grupp för Skicka och ta emot som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Du behöver ingen kontoinformation när du tar bort en grupp för Skicka och ta emot.

Obs!: Du kan inte ta bort gruppen Alla konton. Om du inte vill använda gruppen Alla konton markerar du den, klickar på Redigera, markerar alla konton under Konton och avmarkerar kryssrutan Inkludera det markerade kontot i den här gruppen.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×