VECKODAG (Funktionen VECKODAG)

Den här artikeln beskriver syntaxen för formler och användning av vecko dagen  i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den veckodag som motsvarar ett datum. Dagen anges som ett heltal från 1 för söndag till 7 för lördag, som standard.

Syntax

VECKODAG(serienummer;[returtyp])

Syntaxen för funktionen VECKODAG har följande argument:

  • Serienummer    Obligatoriskt. Ett sekvensnummer som representerar datumet för dagen du försöker hitta. Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.

  • Returtyp    Valfritt. Ett tal som bestämmer typ för returvärdet.

Returtyp

Returnerat tal

1 eller utelämnat

1 (söndag) till 7 (lördag). Fungerar som i tidigare versioner av Excel.

2.

1 (måndag) till 7 (söndag)

3.

0 (måndag) till 6 (söndag)

11

Talen 1 (måndag) till 7 (söndag)

1,2

Talen 1 (tisdag) till 7 (måndag)

1, 3

Talen 1 (onsdag) till 7 (tisdag)

14

Talen 1 (torsdag) till 7 (onsdag)

15

Talen 1 (fredag) till 7 (torsdag)

16

Talen 1 (lördag) till 7 (fredag)

17

1 (söndag) till 7 (lördag).

Kommentar

  • Excel lagrar datum som sekventiella serienummer så att de kan användas i beräkningar. Som standard har 1 januari 1900 serienummer 1 och 1 januari 2008 serienummer 39448 eftersom datumet infaller 39 448 dagar efter den 1 januari 1900.

  • Om serienummer ligger utanför intervallet för basvärdet för det aktuella datumet returneras felet #OGILTIGT!.

  • Om returtyp ligger utanför intervallet som anges i tabellen ovan returneras felet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

2008-02-14

Formel

Beskrivning (Resultat)

Resultat

=VECKODAG(A2)

Veckodag med tal mellan 1 (söndag) och 7 (lördag) (5)

5.

=VECKODAG(A2; 2)

Veckodag med tal mellan 1 (måndag) och 7 (söndag) (4)

4.

=VECKODAG(A2; 3)

Veckodag med tal mellan 0 (måndag) och 6 (söndag) (3)

3.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×