Verifiera ett strukturdiagram

När du kör verifieringen Visio kontrollerar du diagrammet mot regler som beskriver väl utformade processer och visar en lista över eventuella problem som du kan granska. Kopplingar i flödesscheman måste exempelvis vara kopplade till andra former eller så identifierar verifieringen det som ett problem.

Fyra mallar innehåller regeluppsättningar som standard:

 • BPMN-diagram (Business Process Modeling Notation)

 • Enkelt flödesschema

 • Korsfunktionellt flödesschema

 • Microsoft SharePoint arbetsflödesdiagram

Vad vill du göra?

Köra verifiering på ett diagram

 • Klicka på Kontrollera diagram i gruppen Diagramverifieringfliken Process.

Om det finns problem öppnas fönstret Problem med en lista med problem. Om några problem inte gäller för diagrammet kan du ignorera dem.

Överst på sidan

Ignorera problem som inte gäller för diagrammet

Högerklicka på det problem du vill ignorera i fönstret Problem. Du har två alternativ för att ignorera problem:

 • Klicka på Ignorera det här problemet om du vill dölja ett enskilt problem.

 • Klicka på Ignorera regel för att dölja alla problem som upphöjts av en viss regel.

Du kan visa problem som ignoreras genom att högerklicka i fönstret Problem och sedan klicka på Visa ignorerade problem. Ignorerade problem visas i skuggade rader med ljusare text och har Ja i kolumnen Ignorerad. Du kan sluta ignorera ett problem eller en regel genom att högerklicka på den och sedan klicka på lämpligt kommando.

Överst på sidan

Importera verifieringsuttryck till ett diagram

Du kan importera en regeluppsättning till alla diagram, inklusive diagram som skapats i tidigare versioner av Visio.

 1. Klicka på pilen bredvid Kontrollera diagram i gruppen Diagramverifiering på flikenProcess och peka sedan på Importera regler från.

  Flödesschemaregeluppsättningen är tillgänglig för alla diagram, men den är avsedd att användas i processdiagram. Det är den aktiva standardregeluppsättningen i diagrammen Enkelt flödesschema och Korsfunktionellt flödesschema.

  Om andra diagram som har associerade regler är öppna visas filnamnen i den här menyn.

 2. Klicka på Regeluppsättning i flödesschema eller namnet på ett öppet diagram. Om du klickar på namnet på ett diagram importeras alla regeluppsättningar som är kopplade till diagrammet.

Du kan sedan klicka på Kontrollera diagram för att verifiera mot importerade regeluppsättningar.

Överst på sidan

Ange vilka regeluppsättningar som är aktiva i ett dokument

 1. Klicka på pilen bredvid Kontrollera diagram i gruppen Diagramverifiering på flikenProcess och peka sedan på Regler för kontroll.

  Regeluppsättningarna för diagrammet visas. Aktiva regeluppsättningar har en bockmarkering bredvid sig.

 2. Klicka på en aktiv regeluppsättning om du vill göra den inaktiv. Om du öppnar menyn igen är bockmarkeringen borta och visar att regeluppsättningen är inaktiv.

Överst på sidan

Ta bort verifieringsproblem från ett diagram

Verifieringsproblem finns kvar i ett diagram även om fönstret Problem är stängt. Om du sparar ett diagram som har problem kan alla som öppnar diagrammet visa problemen genom att klicka på fliken Process och sedan markera kryssrutan Problemfönster. Fönstret Problem öppnas med sparade problem. Du kan ta bort sparade problem från ett diagram tillsammans med annan personlig information.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Infooch sedan på Ta bort personlig information.

 3. På fliken Personlig information väljer du Ta bort dessa objekt från dokumentet.

Överst på sidan

Ta bort verifieringsuttrycksuppsättningar innan du delar ett diagram

Verifieringsuttrycksuppsättningar är ett av objekten som du kan ta bort från ett diagram för att minska filstorleken innan du delar det.

 1. Gör alla regeluppsättningar i dokumentet inaktiva, enligt beskrivningen i avsnittet Ange vilka regeluppsättningar som är aktiva i ett dokument.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka Info och sedan på Minska filstorleken.

 4. Välj Ta bort inaktiva verifieringsuttrycksuppsättningar.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×