Fälten Verkligt övertidsarbete innehåller den faktiska övertidsarbete som redan har utförts av resurser som har tilldelats till aktiviteter. I tidsfördelad versioner av dessa fält visas värden som distribuerats över tid.

Det finns flera kategorier av fält som visar Verkligt övertidsarbete.

Datatyp    Varaktighet

Verkligt övertidsarbete (aktivitetsfält)

Beräkning    När du först skapar en aktivitet innehåller fältet Verkligt övertidsarbete noll. Eftersom de tilldelade resurserna för aktivitetsrapporten faktiskt övertidsarbete anges det i fältet Verkligt övertidsarbete.

Användningsområden    Lägg till fältet Verkligt övertidsarbete i ett aktivitetsblad för att granska eller filtrera fram faktisk övertidsinformation för aktiviteter. Lägg till det här fältet i vyn Aktivitetsanvändning om du vill granska eller filtrera fram faktisk övertidsinformation för tilldelningar för specifika aktiviteter. Använd det här fältet med fältet Faktisk övertidskostnad när en aktivitet pågår för att se om du håller dig inom din övertidsbudget. Den här informationen kan också vara användbar när projektet är färdigt för att du ska kunna planera kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Det finns 10 timmars planerat övertid för aktiviteten "Skriv förslag". Genom att granska fältet Faktiskt övertidsarbete kan du se att de tilldelade resurserna har rapporterat 6 timmars faktisk övertid hittills.

Verkligt övertidsarbete (resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du först lägger till en resurs innehåller fältet Verkligt övertidsarbete noll. Allt eftersom resursen rapporterar eventuell övertidsarbete för tilldelade aktiviteter anges övertidsarbete i fältet Verkligt övertidsarbete.

Användningsområden    Lägg till fältet Verkligt övertidsarbete i en resurslista för att granska eller filtrera fram övertidsinformation för resurser. Lägg till det här fältet i vyn Resursanvändning om du vill se hur det faktiska övertidsarbetet läggs på resursernas specifika tilldelningar. Använd det här fältet med fältet Faktisk övertidskostnad om du vill analysera övertidskostnader för resurser. Den här informationen kan vara användbar när projektet är färdigt för att du ska kunna planera kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Du håller på att spåra övertid för Johan. Genom att granska fältet Faktiskt övertidsarbete kan du se att fram till nu har Janne rapporterat totalt 30 timmars övertid för alla tilldelade aktiviteter.

Verkligt övertidsarbete (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du först tilldelar en aktivitet till en resurs innehåller fältet Verkligt övertidsarbete noll. När den tilldelade resursen för aktiviteten rapporterar faktisk övertidsarbete anges den i fältet Verkligt övertidsarbete.

Användningsområden    Lägg till fältet Verkligt övertidsarbete i bladdelen i vyn Aktivitetsanvändning om du vill granska eller filtrera fram övertidsinformation för tilldelningar för specifika aktiviteter. Lägg till det här fältet i bladdelen i vyn Resursanvändning om du vill granska eller filtrera fram övertidsinformation för tilldelningar till specifika resurser. Du kan använda det här fältet tillsammans med fältet Faktisk övertidskostnad medan en aktivitet pågår för att se om du håller dig inom budget för övertid. Den här informationen kan också vara användbar när aktiviteten är slutförd för att hjälpa dig att planera kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Han tilldelas 10 timmars planerat övertid för uppgiften "Skriv förslag". Genom att granska fältet Faktiskt övertidsarbete kan du se att Janne har rapporterat 6 timmars övertid hittills.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat aktivitetsfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du först skapar en aktivitet innehåller fältet Verkligt övertidsarbete noll. Eftersom de tilldelade resurserna för aktivitetsrapporten faktiskt övertidsarbete anges det i fältet Verkligt övertidsarbete.

Användningsområden    Lägg till fältet Verkligt övertidsarbete i den tidsfasade delen av vyn Aktivitetsanvändning om du vill granska övertidsinformationen för tilldelningar för specifika aktiviteter under en tidsperiod. Använd det här fältet med fältet Faktisk övertidskostnad när en aktivitet pågår för att se om du håller dig inom din övertidsbudget. Du kan också läsa den här informationen när projektet är färdigt för att underlätta planering av kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Det finns 10 timmars planerat övertid för aktiviteten "Skriv förslag". Genom att granska fältet Faktiskt övertidsarbete kan du se att de tilldelade resurserna har rapporterat 6 timmar faktisk övertid hittills, med 2 timmar vardera fördelat över måndag, tisdag och onsdag.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat resursfält)

Typ av post    Beräknad

Beräkning    När du först lägger till en resurs innehåller fältet Verkligt övertidsarbete noll. Allt eftersom resursen rapporterar eventuell övertidsarbete för tilldelade aktiviteter anges övertidsarbete i fältet Verkligt övertidsarbete.

Användningsområden    Lägg till det här fältet i tidsfasdelen i vyn Resursanvändning för att se hur det faktiska övertidsarbetet läggs på resursernas specifika tilldelningar. Använd det här fältet med fältet Faktisk övertidskostnad om du vill analysera övertidskostnader för resurser. Du kan också läsa den här informationen när projektet är färdigt för att underlätta planering av kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Du behöver se hur mycket övertid Janne har arbetat med under den senaste veckan. Genom att granska fältet Faktisk övertidsarbete kan du se att Janne har rapporterat 3 timmars övertid per dag under de senaste fem dagarna för alla tilldelade aktiviteter.

Verkligt övertidsarbete (tidfasat tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du först tilldelar en aktivitet till en resurs innehåller fältet Verkligt övertidsarbete noll. När den tilldelade resursen för aktiviteten rapporterar faktisk övertidsarbete anges den i fältet Verkligt övertidsarbete, fördelat över tid.

Användningsområden    Lägg till fältet Verkligt övertidsarbete i tidsfasdelen i vyn Aktivitetsanvändning om du vill granska eller redigera information om faktisk övertid för tilldelningar för specifika aktiviteter under en tidsperiod. Lägg till det här fältet i tidsfasdelen i vyn Resursanvändning om du vill granska eller redigera faktisk övertidsinformation för tilldelningar till specifika resurser under en tidsperiod. Du kan använda det här fältet tillsammans med fältet Faktisk övertidskostnad medan en aktivitet pågår för att se om du håller dig inom budget för övertid. Du kan också läsa den här informationen när aktiviteten är slutförd, så att du kan planera kostnader och personal för framtida projekt.

Exempel    Han tilldelas 10 timmars planerat övertid för uppgiften "Skriv förslag". Genom att granska fältet Faktiskt övertidsarbete kan du se att Janne har rapporterat 6 timmar övertid hittills, med 2 timmar vardera fördelat över måndag, tisdag och onsdag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×