Verkligt slut (fält)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I fältet Verkligt slut visas datumet och tiden när en aktivitet eller tilldelning verkligen slutfördes.

Det finns flera kategorier av fälten Verkligt slut.

Datatyp Datum

Verkligt slut (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    I fältet Verkligt slut visas "-" tills det inte finns något mer återstående arbete, eller tills du anger värdet 100 i fältet Procent färdigt för aktiviteten eller i fältet Procent färdigt arbete för aktiviteten eller tilldelningen. När värdet 100 % är uppnått i fältet Procent färdigt arbete fylls fältet Verkligt slut automatiskt i med rapportdatumet eller det schemalagda slutdatumet. Om du själv anger det verkliga slutdatumet ändras det schemalagda slutdatumet så att det stämmer överens med det verkliga slutdatumet.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Verkligt slut i listdelen av någon av vyerna Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du vill visa, filtrera eller redigera verkliga slutdatum för tilldelningar. Om du anger verkligt arbete eller procent färdigt kan du låta Project beräkna det verkliga slutdatumet automatiskt enligt rapportdatumet eller det schemalagda slutdatumet. Du kan också skriva in det verkliga slutdatumet i detta fält.

Exempel    Janne har just slutfört en tilldelad aktivitet. Lägg till fälten Procent färdigt arbete och Verkligt slut i vyn Aktivitetsanvändning. Därefter skriver du 100 i fältet Procent färdigt. Project räknar om datumet i fältet Slut och ändrar ”-” i fältet Verkligt slut till rapportdatumet eller det schemalagda slutdatumet.

Sara har också slutfört en tilldelad aktivitet. I fältet Verkligt arbete skriver du den tid som Sara har lagt ned på tilldelningen, vilket är detsamma som det totala arbetet som tilldelats Sara. Project räknar om datumet i fältet Slut och ändrar ”-” i fältet Verkligt slut till rapportdatumet.

Christer slutförde en tilldelad aktivitet förra fredagen. I fältet Verkligt slut skriver du förra fredagens datum. Oavsett vilken information som finns i fältet Procent färdigt arbete eller Verkligt arbete innehåller fältet Verkligt slut förra fredagens datum och fältet Procent färdigt arbete tilldelas värdet 100.

Obs!    När du anger att en aktivitet är slutförd till 100 procent justeras det verkliga slutdatumet automatiskt utifrån det aktuella rapportdatumet eller det schemalagda slutdatumet. Vilket datum som används beror på beräkningsinställningarna. Du kan undersöka och ändra inställningarna i dialogrutan Project-alternativ.

I dialogrutan Projektinformation kan du också ange ett annat datum än dagens som rapportdatum.

Verkligt slut (resursfält)

Inmatningstyp    Null

Bästa användning    Lägg till fältet Verkligt slut i vyn Resursanvändning när du vill visa verkliga slutdatum för tilldelningar. Ingen information visas i resursfältet Verkligt slut. Fältet gör bara informationen tillgänglig i det motsvarande tilldelningsfältet Verkligt slut.

Exempel    Du granskar verkliga slutdatum för aktiviteter som tilldelats till olika resurser. Du lägger till fältet Verkligt slut i Resursanvändningsvyn. Ingen information visas i fältet Verkligt slut bredvid resursnamnen. De verkliga slutdatumen för tilldelningarna visas däremot i tilldelningsraderna för verkligt slut nedanför respektive resursnamn.

Verkligt slut (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Fältet Verkligt slut innehåller ”-” tills det inte finns något återstående arbete kvar eller tills du tilldelar fältet Procent färdigt eller Procent färdigt arbete värdet 100. När det färdiga arbetet når 100 procent anger Project fältet Verkligt slut automatiskt till rapportdatumet eller det schemalagda slutdatumet. Om du anger det verkliga slutdatumet ändras det schemalagda slutdatumet för att matcha det verkliga slutdatumet.

Rekommenderad användning    Lägg till fältet Verkligt slut i en aktivitetsvy när du vill visa, filtrera eller redigera verkliga slutdatum för aktiviteter. Om du anger totalt verkligt arbete eller procent färdigt kan du låta Project automatiskt beräkna det verkliga slutdatumet enligt rapportdatumet eller aktivitetens schema. Om du vill ha bättre kontroll över informationen i det här fältet kan du skriva det verkliga slutdatumet i fältet.

Exempel    Aktiviteten ”Ta fram uppskattning” har precis slutförts. Lägg till fältet Procent färdigt i vyn Uppföljnings-Gantt och skriv sedan 100. Project räknar om datumet i fältet Slut och ändrar ”-” i fältet Verkligt slut till rapportdatumet eller det schemalagda slutdatumet.

Aktiviteten ”Skriv förslag” har nu också slutförts. I fältet Verkligt arbete anger du den tid som den tilldelade resursen har lagt ned på tilldelningen. Detta är detsamma som det totala arbetet för aktiviteten. Project räknar om datumet i fältet Slut och ändrar ”-” i fältet Verkligt slut till rapportdatumet eller det schemalagda datumet.

Aktiviteten "Kundmöten" slutfördes förra fredagen. I fältet Verkligt slut anger du förra fredagens datum. Oavsett vilken information som finns i fältet Procent färdigt, Procent färdigt arbete och Verkligt arbete innehåller fältet Verkligt slut förra fredagens datum. Fälten Procent färdigt och Procent färdigt arbete anges till 100 och värdet för verkligt arbete är lika med värdet i fältet Arbete.

Obs!    När du anger att en aktivitet är slutförd till 100 procent justeras det verkliga slutdatumet automatiskt utifrån det aktuella rapportdatumet eller det schemalagda slutdatumet. Vilket datum som används beror på beräkningsinställningarna. Du kan undersöka och ändra inställningarna i dialogrutan Project-alternativ.

I dialogrutan Projektinformation kan du också ange ett annat datum än dagens som rapportdatum.

Håll dig ett steg före med Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×