Dokumentegenskaper, eller metadata, är information om en fil som beskriver eller identifierar den. De omfattar bland annat rubrik, författarens namn, ämne och nyckelord som identifierar dokumentets ämne eller innehåll.

Om du anger dokumentegenskaper för dina filer kan du lätt ordna och hitta dina dokument senare. Du kan också söka efter dokument med hjälp av egenskaperna eller infoga dem i dina dokument.

Läs mer om hur du använder dokumentegenskaper

Det finns fyra typer av dokumentegenskaper:

 • Standardegenskaper – Office dokument har en uppsättning standardegenskaper, till exempel författare, rubrik och ämne. Du kan ange egna textvärden för dessa egenskaper så att det blir enklare att ordna och identifiera dokumenten. I Word kan du till exempel använda egenskapen Nyckelord (kallas även Taggar) och lägga till nyckelordet "kunder" i dina försäljningsdokument. Sedan kan du söka efter alla försäljningsdokument med det nyckelordet.

 • Automatiskt uppdaterade egenskaper – Dessa egenskaper omfattar både filsystemsegenskaper (t.ex. filstorlek eller datum då en fil skapades eller ändrades) och statistik som underhålls av Office-programmen (t.ex. antalet ord eller tecken i ett dokument). Du kan inte ange eller ändra automatiskt uppdaterade egenskaper.

  Du kan använda de automatiskt uppdaterade egenskaperna för att identifiera eller söka efter filer. Du kan t.ex. söka efter alla filer som har skapats efter 3 augusti 2015 eller efter alla filer som senast ändrades i går.

 • Anpassade egenskaper – Du kan definiera ytterligare anpassade egenskaper för Office dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

  Mer information finns i Visa eller skapa anpassade egenskaper för en fil

 • Dokumentbiblioteksegenskaper – Det här är egenskaper som associeras med dokument i ett dokumentbibliotek på en webbplats eller i en gemensam mapp. När du skapar ett nytt dokumentbibliotek kan du definiera en eller flera dokumentbiblioteksegenskaper och ange regler för deras värden. När du lägger till dokument i dokumentbiblioteket uppmanas du att ange värden för alla obligatoriska egenskaper eller att uppdatera felaktiga egenskaper. I ett dokument som samlar in produktidéer kan användaren till exempel uppmanas att ange egenskaperna Skickat av, Datum, Kategori och Beskrivning. När du öppnar ett dokument från ett dokumentbibliotek i Word, Excel eller PowerPoint kan du redigera och uppdatera dokumentbiblioteksegenskaperna genom att klicka på Arkiv > Information. Alla obligatoriska egenskaper från dokumentbiblioteket är konturerade med röda kantlinjer på fliken Info i Word, Excel ochPowerPoint.

Om du vill infoga någon av dessa egenskaper i Word-dokumentet kan du gå till Lägga till filnamn, datum, författare eller andra dokumentegenskaper i ett sidhuvud eller en sidfot.

Visa och ändra standardegenskaper för den aktuella filen

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på länken Visa och redigera databasegenskaper högst upp på sidan.

 4. Klicka på flikarna i dialogrutan Egenskaper och välj de egenskaper du vill visa eller uppdatera.

 5. Klicka på OK. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till databasen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa arbetsboksegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill visa fler egenskaper klickar du på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan.

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa presentationsegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till presentationen. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill visa fler egenskaper klickar du på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan.

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa projektegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till projektet. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  Om du vill se fler egenskaper eller statistik klickar du på Projektinformation högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper eller Projektstatistik.

  Alternativ för Projektinformation

  På fliken Sammanfattning i dialogrutan Egenskaper kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa egenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

Valfria steg:

Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Publikationsegenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

Öppnar Avancerade egenskaper

På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa egenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera egenskaper som rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

  • Om du vill lägga till en länk till relaterade dokument klickar du på Relaterade dokument längst ned på sidan Information och väljer Lägg till en länk till ett relaterat dokument.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa dokumentegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen. Observera att för vissa metadata, till exempel författare, måste du högerklicka på egenskapen och välja Ta bort eller Redigera.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till dokumentet. Alla ändringar du har gjort sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill visa fler egenskaper klickar du på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan.

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

Visa eller skapa anpassade egenskaper för den aktuella filen

Anpassade egenskaper är egenskaper som du definierar för ett Office dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper högst upp på sidan och välj sedan Avancerade egenskaper.

  Meddelanden: 

  • I Access du välja Visa och redigera databasegenskaper

  • I Project väljer du Lägg Project information

  • I Publisher väljer du Publikationsegenskaper

  • För närvarande går det inte att visa eller skapa anpassade egenskaper förVisio filer

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på OK.

Läsa mer om hur du använder dokumentegenskaper

Det finns fem typer av dokumentegenskaper:

 • Standardegenskaper     Som standard Office dokument med en uppsättning standardegenskaper, till exempel författare, rubrik och ämne. Du kan ange egna textvärden för dessa egenskaper så att det blir enklare att ordna och identifiera dokumenten. I Word kan du till exempel använda egenskapen Nyckelord (kallas även Taggar) och lägga till nyckelordet "kunder" i dina försäljningsfiler. Sedan kan du söka efter alla försäljningsfiler med det nyckelordet.

 • Automatiskt uppdaterade egenskaper     Dessa egenskaper omfattar både filsystemsegenskaper (t.ex. filstorlek eller datum då en fil skapades eller ändrades) och statistik som underhålls av Office-program (t.ex. antalet ord eller tecken i ett dokument). Du kan inte ange eller ändra automatiskt uppdaterade egenskaper.

  Du kan använda de automatiskt uppdaterade egenskaperna för att identifiera eller söka efter dokument. Du kan t.ex. söka efter alla filer som har skapats efter 3 augusti 2005 eller efter alla filer som senast ändrades i går.

 • Anpassade egenskaper     Du kan definiera ytterligare anpassade egenskaper för dina Office dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 • Egenskaper för din organisation     Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen, kan de dokumentegenskaper som hör till dokumentet vara specifika för din organisation.

 • Dokumentbiblioteksegenskaper     Det här är egenskaper som associeras med dokument i ett dokumentbibliotek på en webbplats eller i en gemensam mapp. När du skapar ett nytt dokumentbibliotek kan du definiera en eller flera dokumentbiblioteksegenskaper och ange regler för deras värden. När du lägger till dokument i dokumentbiblioteket uppmanas du att ange värden för alla obligatoriska egenskaper eller att uppdatera felaktiga egenskaper. I ett dokument som samlar in produktidéer kan användaren till exempel uppmanas att ange egenskaperna Skickat av, Datum, Kategori och Beskrivning. När du öppnar ett dokument från ett dokumentbibliotek i Word, Excel eller PowerPoint kan du redigera och uppdatera dokumentbiblioteksegenskaperna på dokumentinformationspanelen.

Visa och ändra egenskaper för den aktuella filen

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på länken Visa och redigera databasegenskaper högst upp på sidan.

 4. Klicka på flikarna i dialogrutan Egenskaper och välj de egenskaper du vill visa eller uppdatera.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 5. Klicka på OK. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till filen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa arbetsboksegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill visa fler egenskaper klickar du på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan.

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

   Om du vill visa anpassade egenskaper klickar du på fliken Anpassad.

  • Om du vill visa egenskaperna på en panel i arbetsboken klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och väljer Visa dokumentpanel.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa formulärstatistiken genom att klicka på Info.

 3. Om du vill ändra formulärets Namn, ID eller Beskrivning klickar du på Egenskaper för formulärmall och ändrar i fälten efter behov.

 4. Markera kryssrutan Aktivera anpassad kategori och skriv in ett namn på den anpassade kategorin om du vill visa detta formulär i en anpassad kategori i InfoPath Filler.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa presentationsegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till presentationen. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill visa fler egenskaper klickar du på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan.

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

   Om du vill visa anpassade egenskaper klickar du på fliken Anpassad.

  • Om du vill visa egenskaperna på en panel i arbetsboken klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och väljer Visa dokumentpanel.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa projektegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till projektet. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  Om du vill se fler egenskaper eller statistik klickar du på Projektinformation högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper eller Projektstatistik.

  Alternativ för Projektinformation

  På fliken Sammanfattning i dialogrutan Egenskaper kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

  Om du vill visa anpassade egenskaper klickar du på fliken Anpassad i dialogrutan Egenskaper.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa egenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Publikationsegenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

  Öppnar Avancerade egenskaper

  På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

  Om du vill visa anpassade egenskaper klickar du på fliken Anpassad.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa egenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

  Öppnar Avancerade egenskaper

  På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera egenskaper som rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

  Meddelanden: 

  • Om du vill lägga till en länk till relaterade dokument klickar du på Relaterade dokument längst ned på sidan Information och väljer Lägg till en länk till ett relaterat dokument.

  • Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Visa dokumentegenskaperna genom att klicka på Info.

 3. Om du vill lägga till eller ändra egenskaper placerar du pekaren över den egenskap som du vill uppdatera och anger informationen.

 4. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till dokumentet. Alla ändringar du gör sparas automatiskt.

  Valfria steg:

  • Om du vill visa fler egenskaper klickar du på länken Visa alla egenskaper längst ned på sidan.

  • Om du vill öppna en egenskapsdialogruta där du kan lägga till eller redigera alla egenskaper samtidigt och visa dokumentinformation och statistik klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och sedan på Avancerade egenskaper.

   Öppnar Avancerade egenskaper

   På fliken Sammanfattning kan du lägga till eller redigera rubrik, ämne, författare, chef, företag, kategori, nyckelord (kallas även taggar) och kommentarer.

   Om du vill visa anpassade egenskaper klickar du på fliken Anpassad.

  • Om du vill visa egenskaperna på en panel i arbetsboken klickar du på Egenskaper högst upp på sidan och väljer Visa dokumentpanel.

  Obs!: Om din organisation har anpassat Dokumentinformationspanelen eller om dokumentet vars egenskaper du vill visa är sparat i ett dokumentbibliotek eller på en dokumenthanteringsserver, kan det finnas fler dokumentegenskapsvyer.

Visa eller skapa anpassade egenskaper för en fil

Anpassade egenskaper är egenskaper som du definierar för ett Office dokument. Du kan ge de anpassade egenskaperna ett textvärde, tidsvärde eller numeriskt värde, och du kan också använda värdena ja eller nej. Du kan välja namn från en lista med förslag eller definiera egna namn.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på länken Visa och redigera databasegenskaper högst upp på sidan.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper högst upp på sidan och välj sedan Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till arbetsboken.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper högst upp på sidan och välj sedan Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till presentationen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Projektinformation högst upp på sidan och välj sedan Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till projektet.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Publikationsegenskaper högst upp på sidan och välj sedan Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till publikationen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Info.

 3. Klicka på Egenskaper högst upp på sidan och välj sedan Avancerade egenskaper.

 4. Klicka på fliken Eget.

  • Skriv i rutan Namn ett namn på den anpassade egenskapen eller markera ett namn i listan.

  • Välj datatypen för den egenskap som du vill lägga till i rutan Typ.

  • Ange ett värde för egenskapen i rutan Värde. Det värde som du anger måste stämma överens med alternativet som du valde i listan Typ. Om du t.ex. valde Tal i listan Typ måste du ange ett tal i rutan Värde. Värden som inte stämmer överens med egenskapstypen sparas som text.

 5. Klicka på fliken Arkiv igen när du vill återgå till dokumentet.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×