Visa en dynamisk vy av innehåll på en sida genom att lägga till webbdelen Innehållsfråga

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa dynamiska vyer av innehåll med hjälp av webbdelen för innehållsfråga. Du kan anpassa frågan som definierar visas vilket innehåll som visas. Genom att anpassa visningsinställningarna bestämmer du hur innehållet ska visas på sidan.

Artikelinnehåll

Vad är en webbdel för innehållsfråga?

Webbdelen för innehållsfråga visar en dynamisk uppsättning objekt baserat på en fråga som byggs med hjälp av en webbläsare. Du använda frågan för att ange vilka objekt som ska visas och du kan ange presentationsalternativ för att bestämma hur objekten ska visas på den färdiga sidan.

De objekt som visas i webbdelen för innehållsfråga speglar alltid den mest aktuella uppsättningen objekt som kan hämtas och som sidvisaren har behörighet att visa. Frågan körs när sidan som innehåller en webbdel för innehållsfråga visas. Om nytt innehåll läggs till och uppfyller frågevillkoren visas även detta automatiskt av webbdelen för innehållsfråga.

Obs!:  Det kan uppstå en fördröjning på ett par minuter mellan den tidpunkt då det nya innehållet läggs till och den tidpunkt då det kan visas av webbdelen för innehållsfråga.

När du lägger till en webbdel för innehållsfråga på en sida kan du redigera webbdelen om du vill ändra vilka objekt som visas och hur de visas. Om du vill redigera webbdelen för innehållsfråga pekar du på webbdelen, klickar på nedåtpilen i det övre högra hörnet av webbdelen och klickar sedan på Redigera webbdel. Verktygsfönstret öppnas och visar inställningarna för webbdelen för innehållsfråga.

Det finns fem kategorier av inställningar:

 • Fråga   Använd de här inställningarna till att skapa frågan.

 • Presentation   Använd de här inställningarna till att anpassa presentationen av de objekt som har returnerats av frågan.

 • Utseende   Använd de här inställningarna till att justera utseendet på själva webbdelen. Du kan ändra rubrik, höjd, bredd och krom (design- och navigeringselementen som ramar in webbdelen) för webbdelen genom att ändra de här inställningarna.

 • Layout   Använd de här inställningarna till att justera layouten på webbdelen. Du kan ändra om webbdelen ska vara synlig, vilken riktning som ska användas (vänster till höger, höger till vänster eller ingendera), vilken zon som webbdelen visas i (överst, vänstra kolumnen eller högra kolumnen) samt zonindex för webbdelen.

 • Avancerat   Använd de här inställningarna till att justera en mängd olika avancerade alternativ för webbdelen.

Överst på sidan

Skapa en fråga

Du kan ange vilket innehåll som frågan ska returnera med hjälp av följande frågeinställningar.

Källa Med den här inställningen anger du frågans omfattning. Den här inställningen är obligatorisk. Det finns tre alternativ:

 • Visa objekt från alla webbplatser i den här webbplatssamlingen   Välj det här alternativet när du vill avfråga hela webbplatssamlingen. Det här är standardinställningen.

 • Visa objekt från följande webbplatser och alla underwebbplatser   Välj det här alternativet för att begränsa frågan till att gälla en viss webbplats i webbplatssamlingen. Du kan skriva adressen till webbplatsen, men vi rekommenderar att du använder knappen Bläddra för att välja en webbplats. När du klickar på Bläddra öppnas dialogrutan Välj webbplats med en trädvy av webbplatssamlingen. Klicka på den webbplats som du vill avfråga och klicka sedan på OK.

 • Visa objekt från följande lista:   Välj det här alternativet för att begränsa frågan till en viss lista eller bibliotek i webbplatssamlingen. Du kan skriva adressen till listan, men vi rekommenderar att du använder knappen Bläddra för att välja en lista eller ett bibliotek. När du klickar på Bläddra öppnas dialogrutan Välj lista eller bibliotek med en trädvy av webbplatssamlingen. Om listan eller biblioteket som du vill avfråga finns på en viss webbplats klickar du på plustecknet (+) bredvid webbplatsens namn. När du ser den lista eller det bibliotek som du vill avfråga markerar du den/det och klickar på OK.

Listtyp   Den här inställningen är obligatorisk. Du kan välja valfri listtyp som finns i din webbplatssamling. Vilken typ av lista du väljer avgör vilka listor eller bibliotek som omfattas och bearbetas av frågan.

Innehållstyp   Det finns två inställningar för Innehållstyp: Innehållstypgrupp och Innehållstyp. De här inställningarna är valfria. Du kan använda de här inställningarna för att begränsa frågan till att endast gälla objekt med särskilda innehållstyper som har definierats för din webbplatssamling.

Målgrupper    Den här inställningen är valfritt. Om du väljer Målgrupper filtrerar frågan det innehåll som hämtar om du vill visa bara innehåll som är avsett för den målgrupp som Sidvisning tillhör. Målgrupper definieras hela systemet och kan inte ändras med hjälp av den innehållsfråga. Den här inställningen anger endast om webbdelen respekterar målgrupper.
När du väljer Målgrupper visas en andra inställning blir tillgänglig: Inkludera Outlook-objekt som inte är avsett. När du väljer det här alternativet hämtas allt innehåll som inte uttryckligen riktat till en målgrupp av frågan, oavsett vem som visar sidan. Om du väljer Målgrupper men inte markerar det här alternativet hämtas inte innehåll som inte uttryckligen riktat till en målgrupp av frågan.

Ytterligare filter Den här inställningen är valfritt. Du kan använda den här inställningen för att ytterligare begränsa det innehåll som ska hämtas. Välj ett filter, en jämförelseoperator och ange villkoret. Du kan till exempel använda filterfältet Författare, jämförelseoperator Är lika med och kriterium Toni Power over för att begränsa resultatet till objekt som har skapats av Toni Poe. Filteralternativ varierar beroende på filterfältet som du väljer. Till exempel om du väljer fältet Skapad av visas ytterligare alternativ:

 • [Jag] visar innehåll som du har skapat.

 • Skriv eller bläddra till personen så att webbdelen kan visa innehåll som skapats av dem.

 • Eget värde eller fråga Du kan även ange följande token som filtervärden:

  • PageFieldValue: fältnamn – Du kan använda den här inställningen för att filtrera innehåll dynamiskt baserat på det angivna fältet på den aktuella sidan.

  • PageQueryString: parameternamn för frågesträng – Du kan använda den här inställningen för att filtrera innehåll dynamiskt baserat värdet för den aktuella sid-URL:ens angivna frågesträngegenskap.

   Obs!:  Om sidans fältvärde eller parametervärdet för frågesträngen är null kommer filtret inte att inkluderas i frågan.

Du kan ange upp till tre filter med hjälp av inställningen Ytterligare filter. Om du använder mer än ett filter måste du ange hur filtren ska användas tillsammans med hjälp av alternativen Och och Eller som föregår det andra och tredje filtret.

Obs!: Alternativen under Ytterligare filter kan variera beroende på källan markerad.

Överst på sidan

Anpassa datapresentation

Du kan anpassa presentationen av det innehåll som returneras av frågan med hjälp av följande presentationsinställningar. Alla dessa inställningar är valfria.

Gruppering och sortering   Använd de här inställningarna till att ordna objekt som returneras av frågan.

 • Gruppera objekt efter   Välj ett fält som du vill använda för att dela upp objekt i grupper. Om du t.ex. vill gruppera objekt efter vem som skapat dem klickar du på Författare.

 • När du markerar ett fält som ska användas till gruppering kan du ange om objekt ska ordnas i stigande eller fallande ordning med hjälp av alternativen Visa grupper i stigande ordning och Visa grupper i fallande ordning.

 • Antal kolumner   Här kan du ange antalet kolumner som du vill använda för att ordna objekten. Objekten kan ordnas i upp till fem kolumner.

 • Sortera objekt efter   Välj ett fält som du vill använda för att sortera objekt. Om du har angett att objekten är grupperade sorteras objekten inom grupperna.

 • När du markerar ett fält som ska användas till sortering kan du ange om objekt ska ordnas i stigande eller fallande ordning med hjälp av alternativen Visa objekt i stigande ordning och Visa objekt i fallande ordning.

 • Begränsa antalet objekt som ska visas   Du kan begränsa antalet objekt som visas genom att ange värden för det här alternativet. Om du inte anger en begränsning visas alla objekt som returneras av frågan. Om det finns ett stort antal objekt utökas sidan så att de får plats.

Format   Använd de här inställningarna till att tillämpa visuella stilar på grupper och objekt.

 • Gruppformat Välj ett format som ska användas på grupprubriken. Om du t.ex. grupperar efter författare får varje grupp en rubrik med författarens namn. Författarens namn visas i det format som du anger med hjälp av den här inställningen.

 • Objektformat   Välj ett format som ska gälla för alla objekt

Fält som ska visas Beroende på omfattningen av frågan kan du välja en eller flera webbplats- eller listkolumner vars värden ska visas i detta format. Om du vill ange en kolumn från en viss grupp skriver du namnet på gruppen inom hakparenteser efter kolumnnamnet, t.ex. ”Kolumn [Grupp]”. Se noga till att separera kolumnerna med semikolon.

Om den första kolumnen som du anger har ett tomt värde visar webbdelen värdet i efterföljande kolumn.

Feed Du kan välja att låta innehållet från webbdelens innehållsfråga fungera som en RSS-feed. Sidvisarna kan därmed prenumerera på sökresultaten från webbdelen och se nya objekt så fort som de hittas utan att behöva gå tillbaka till sidan igen. Använd inställningarna för att ange en titel och beskrivning för din RSS-feed.

 • Feedrubrik Ange ett namn för din RSS-feed. Med hjälp av namnet kan prenumeranterna lättare identifiera en feed i RSS-läsaren.

 • Feedbeskrivning   Ange en beskrivning för din RSS-feed. Med hjälp av beskrivningen kan prenumeranterna lättare identifiera en feed i RSS-läsaren.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×