Begreppet "två sidor" kan vara lite förvirrande, så innan du hoppar till det sista avsnittet om hur du visar uppslag på två sidor kanske du vill ta en titt på de två första avsnitten som definierar begreppet.

Vad ett uppslag på två sidor är

Ett uppslag på två sidor är en tryckpraxis som motsvarar inledande och avslutande sidor i en bunden eller vikt trycksak, till exempel en bok, ett häfte, nyhetsbrev eller kort. De två sidorna speglar ofta varandra.

Sidan 2 och 3 av det här fyrsidiga nyhetsbrevet utgör till exempel ett uppslag på två sidor.

Dubbelsidigt uppslag i ett nyhetsbrev

Om du jämför placeringen av sidnummer, kolumnrubriker och marginaler på sidan 2 och 3 ser du att sidan 3 är en spegelbild av sidan 2.

Men inte alla uppslag på två sidor har en speglad sidlayout.

Dubbelsidigt uppslag i ett hälsningskort

I det här hälsningskortet som öppnas nedifrån och upp är insidan av kortet ett uppslag på två sidor.

Sidsorteraren (kontrollen längst ned till höger i publikationsfönstret som består av sidformade ikoner) ser ut så här, både för det fyrsidiga nyhetsbrevet och för hälsningskortet.

Sidsortering med dubbelsidigt uppslag

I nyhetsbrevet representeras varje sida av en sidikon i sidsorteraren. I hälsningskortet betraktas varje yta med unikt innehåll som en sida. Observera att ikonen för sidan 2 och 3 ser ut som motstående sidor.

Vad ett uppslag på två sidor inte är

Ett uppslag på två sidor är inte bara vilka två sidor som helst i en publikation. Till exempel:

 • I publikationer som vykort och broschyrer som har en fram- och baksida är de två sidorna inte ett uppslag på två sidor. Varje sida har innehåll, men de är inte avsedda att visas på samma gång.

  Framsidan av en brevkortspublikation

  Du kan visa antingen framsidan eller baksidan av det här vykortet.

  Sidsorteraren för ett vykort ser ut som nedan.

  Sidsorteraren utan uppslag på två sidor

  Fram- och baksidan av vykortet representeras var och en av en sidikon. Även om du ställer in en vykortspublikationen för uppslag på två sidor kan du inte se båda sidor av vykortet på samma gång.

 • Webbpublikationer består av en serie enskilda sidor som inte kan visas som uppslag på två sidor.

  Obs!: Ta reda på om du befinner dig i en webbpublikation genom att titta på namnlisten. Där står det antingen Publikation för tryckning eller Webbpublikation, beroende på vilken typ av publikation som är öppen.

  Tre webbsidor från en webbpublikation

  Varje sida är fristående på en webbplats. Det är ologiskt att utforma två webbsidor som om någon skulle visa dem båda på samma gång. När du har en Webbpublikation öppen är därför alternativet Två sidor inte tillgängligt på Visa-menyn.

Tips  I vykort, broschyrer och webbpublikationer kan du inte visa två sidor och samtidigt arbeta med innehållet. Om du vill visa två eller fler sidor samtidigt så att du kan se dem i relation till varandra kan du göra det i Förhandsgranska. Klicka på FörhandsgranskaArkiv-menyn. Klicka på knappen Flera sidor och välj sedan antalet sidor du vill visa.

Hur visar jag uppslag på två sidor?

 • Visa-menyn väljer du Två sidor.

 • Om du inte ser Två sidorVisa-menyn arbetar du i en webbpublikation. Du kan inte visa uppslag på två sidor i webbpublikationer.

 • Du kan inte samtidigt visa fram- och baksidor i publikationer som vykort och broschyrer. Det händer inget även om du väljer Två sidor.

 • En publikation måste ha minst tre sidor för att du ska kunna se resultatet av att välja Två sidor.

 • Om du tittar på den första sidan i en flersidig publikation kanske du inte märker effekterna av att välja Två sidor. Klicka i sidsorteraren på ikonen för sidan 2 och 3 för att se ett uppslag på två sidor.

 • Du kan inte visa två sidor som inte är intilliggande.

 • Växla tillbaka till att visa en sida i taget genom att avmarkera kryssrutan Två sidorVisa-menyn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×