Läs om sekretessalternativen för funktioner som kan vara bra att använda. Vissa sekretessalternativ påverkar vilken information och vilka filer som hämtas från eller som skickas till Microsoft. Andra alternativ kan hjälpa dig att skydda din integritet när du delar filer med andra användare. Vissa av sekretessalternativen kanske inte är tillgängliga, beroende på vilket Office-program du använder.

  1. Klicka på Arkiv > Alternativ.

  2. Klicka på fliken Säkerhetscenter > Inställningar för säkerhetscenter > Sekretessalternativ.

  3. Gå till nästa avsnitt för att läsa en beskrivning av varje sekretessalternativ.

Beskrivning av varje sekretessalternativ

Låta Office ansluta till internet

Gäller Office 2013 -program .

När du markerar rutan Tillåt att Office ansluter till internet medan du är på internet kan Office använda onlinetjänster och hitta det senaste innehållet online.

Ansluta till Office.com för uppdaterat innehåll när jag är ansluten till internet

Gäller Office 2010-program .

När du markerar kryssrutan Anslut till Office.com för uppdaterat innehåll när jag är ansluten till internet får du det senaste hjälpinnehållet nedladdat till din dator från webbplatsen Office.com. Du måste vara ansluten till Internet för att kunna få nedladdningarna. Hela hjälpsystemet laddas inte ned, bara den hjälpartikel du klickar på i sökresultatrutan.

Hämta med jämna mellanrum en fil som hjälper till att identifiera systemproblem

När du markerar kryssrutan Ladda ned en fil med jämna mellanrum som kan identifiera systemproblem händer följande:

  • Du tillåter att en fil hämtas från Office.com till din dator. Om din dator sedan blir instabil eller kraschar körs diagnosverktyget i Microsoft Office automatiskt för att analysera och reparera problemet.

  • Du tillåter att Microsoft ber dig att skicka felrapporter för vissa typer av felmeddelanden som visas. När du skickar en rapport kan informationen hjälpa Microsoft att förstå och åtgärda problemet.

  • Du tillåter att Microsoft erbjuder dig uppdaterat hjälpinnehåll som hjälper dig att felsöka problemet på datorn.

Mer information finns i Ändra inställningar för Office-diagnostik.

Anmäla dig till Customer Experience Improvement Program

När du markerar kryssrutan Anmäl dig till Customer Experience Improvement Program hjälper du oss att förbättra kvalitet, tillförlitlighet och prestanda i Microsoft Office.

  • Om du vill delta behöver du inte göra något extra. Du behöver aldrig fylla i ett formulär, svara på frågor eller ta emot ett telefonsamtal.

  • Microsoft samlar automatiskt in information från din dator, bland annat de felmeddelanden du får och när de sågs, vilken typ av datorutrustning du använder, om din dator har några problem med att köra Microsoft-programvara och om din maskinvara och programvara arbetar tillräckligt snabbt. I allmänhet samlas informationen in en gång om dagen.

  • All information skickas anonymt till Microsoft. Informationen används inte i reklam- eller försäljningssyfte.

Förbättra Office.com-sökresultat genom att identifiera installerade Office-program automatiskt

Gäller Office 2010-program.

Om du markerar kryssrutan Identifiera installerade Office-program automatiskt för att förbättra Office.com-sökresultat begränsas sökningen på Office.com till de Office-program som är installerade på datorn.

Kontrollera Microsoft Office-dokument som kommer från eller länkar till misstänkta webbplatser

Gäller följande Office 2010-program: Access, Excel, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word, Excel Starter och Word Starter.

Om du markerar kryssrutan Kontrollera Microsoft Office-dokument som kommer från eller länkar till misstänkta webbplatser aktiveras identifiering av förfalskade webbplatser, en funktion som skyddar datorn mot nätfiske. Om Office hittar en länk till en webbplats med ett förfalskat domännamn visas en säkerhetsvarning. Kontrollen av förfalskade webbplatser utförs lokalt på datorn. Ingen information skickas till Microsoft. Mer information finns i Aktivera och inaktivera säkerhetsvarningar om länkar till och filer från misstänkta webbplatser.

Tillåt att åtgärdsfönstret Referensinformation söker efter och installerar nya tjänster

Om du markerar kryssrutan Tillåt att åtgärdsfönstret Referensinformation söker efter och installerar nya tjänster tillåter du Office-programmet att automatiskt söka efter och installera nya referensinformationstjänster.

Tillåt att filer skickas för att förbättra filverifieringen

Gäller enbart Word och Word Starter.

När du markerar kryssrutan Tillåt att filer skickas för att förbättra filverifieringen tillåter du att Microsoft samlar in information om filer som inte kan verifieras. Som standard visas det ibland en dialogruta som uppmanar dig att skicka filer till Microsoft.

Tillåt anpassning av annonser i Microsoft Office Starter

Gäller endast Excel Starter och Word Starter

När du markerar kryssrutan Tillåt anpassning av annonser i Microsoft Office Starter tillåter du att Microsoft samlar in information om hur du använder onlinetjänster och webbplatser från Microsoft och dess partners. Den här informationen används för att försöka förutse vilka annonser som kan vara av intresse för dig.

Varna innan en fil med spårade ändringar eller kommentarer skrivs ut, sparas eller skickas

Gäller bara Word och Word Starter.

Om du markerar kryssrutan Varna innan en fil med spårade ändringar eller kommentarer skrivs ut, sparas eller skickas visas ett varningsmeddelande om du försöker skriva ut, spara eller skicka ett dokument som innehåller spårade ändringar.

Lagra slumptal för bättre kombinationsprecision

Gäller bara Word.

Om du markerar kryssrutan Lagra slumptal för bättre kombinationsprecision ökar du möjligheten att få bästa möjliga resultat när du slår ihop spårade ändringar från flera granskare.

Gör dolda markeringar synliga vid sparande och öppnande

Gäller bara Word och Word Starter.

Om du markerar kryssrutan Gör dolda markeringar synliga vid sparande och öppnande syns alla sparade ändringar som finns kvar i ett dokument när du öppnar eller sparar dokumentet. På så sätt kan du ta bort eventuella oönskade spårade ändringar innan du skickar dokumentet för granskning.

Ta bort personlig information från filegenskaperna när filen sparas

Gäller följande Office-program: Excel, PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer, Word, Excel Starter och Word Starter.

Alternativet Ta bort personlig information från filegenskaperna när filen sparas är inaktiverat i Excel, PowerPoint och Word, och aktiverat i Publisher och SharePoint Designer.

För de program som alternativet är aktiverat för är det bara tillgängligt om du arbetar med ett dokument som har skapats i en tidigare version av Office och om du använde alternativet för att ta bort personlig information. Om du vill ta bort personlig information i det här dokumentet klickar du på Kontrollera dokument.

Dokumentkontroll

Om du vill ta bort personlig information och annan dold information från filer som skapats i Excel, PowerPoint och Word klickar du på Kontrollera dokument. Mer information om Dokumentkontroll finns i Ta bort dold och personlig information genom att kontrollera dokument, presentationer eller arbetsböcker.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×