Visa och dölja skärmtips och egenskaper i en pivottabellrapport

Ett skärm tips innehåller kontext-eller kompletterande information, till exempel medlems egenskaper i en OLAP-kub (Online Analytical Processing), om ett fält i en pivottabell-eller pivotdiagramrapport.

Ett snabb skärm tips är en sammanfattning av värdet, raden eller kolumnen för ett fält. Om du till exempel flyttar pekaren över en cell i området värden visas det aktuella värdet och rad-och kolumn platsen. Det här kontextuella skärm tipset är särskilt användbart när du arbetar med en stor rapport och inte vill ändra layouten eller bläddra igenom rapporten för att hitta eller verifiera den här informationen.

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. Klicka på alternativi gruppen pivottabell på fliken analysera .

 3. I dialog rutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Visa och markerar kryss rutan Visa sammanhangsbaserade knapp beskrivningar under visning.

Om pivottabellrapporten är ansluten till en Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services OLAP-kub och kubens administratör har aktiverat visning av medlems egenskaps information kan du Visa egenskapsvärdena i ett skärm tips när du flyttar pekaren över ett radfält. En produkt kan till exempel innehålla ytterligare egenskaps information, till exempel en produkt nyckel, ett åter försäljar pris och en aktie nivå. Du kan också ange vilken information som ska visas i skärm tipset.

Obs!: För den här proceduren krävs att ett fält har egenskaper som definierats och Aktiver ATS i OLAP-kuben. Om du vill ta reda på om egenskaper är tillgängliga högerklickar du på fältet och pekar sedan på Visa egenskaper i rapport på snabb menyn. Om snabb menyn visas (inga egenskaper definierade)finns det inga egenskaper att visa.

 1. Kontrol lera att medlems egenskaper visas för pivottabellrapporten genom att göra följande:

  1. Klicka på alternativi gruppen pivottabell på fliken analysera .

  2. I dialog rutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Visa och markerar sedan kryss rutan Visa egenskaper i knapp beskrivningar under visning.

 2. Högerklicka på ett fält i pivottabell-eller pivotdiagramrapporten, peka på Visa egenskaper i knapp beskrivningar på snabb menyn och klicka sedan på Visa alla egenskaper, Dölj alla egenskapereller en enskild egenskaps beskrivning.

Du kan visa information om medlems egenskaper som data i pivottabellrapporten. Du kanske till exempel vill sortera, filtrera eller skriva ut egenskaps informationen.

När du filtrerar medlems egenskaper visas medlems egenskapens rubrik tillsammans med fält namnet. Om till exempel färg är en medlems egenskap för produkt fältet kan du filtrera produkter efter färgvarianten.

Obs!: För den här proceduren krävs att ett fält har egenskaper som definierats och Aktiver ATS i OLAP-kuben. Om du vill ta reda på vilka egenskaper som är tillgängliga högerklickar du på fältet och pekar sedan på Visa egenskaper i rapport på snabb menyn. Om snabb menyn visas (inga egenskaper definierade)finns det inga egenskaper att visa.

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. Kontrol lera att medlems egenskaper visas för pivottabellrapporten genom att göra följande:

  1. Klicka på alternativi gruppen pivottabell på fliken analysera .

  2. I dialog rutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Visa och markerar sedan kryss rutan Visa egenskaper i knapp beskrivningar under visning.

 3. Klicka på det fält i den dimensionshierarki som du vill visa egenskaps fält för.

  Om de nivåer för vilka du markerade egenskaps fält inte visas i rapporten klickar du på fältet och sedan på knappen expandera plus .

 4. På fliken analysera i gruppen verktyg klickar du på OLAP-verktygoch sedan på egenskaps fält.

  Dialog rutan Välj egenskaps fält för dimension visas.

 5. I listan Välj egenskaper från nivå klickar du på varje nivå som du vill visa egenskaps fält för och dubbelklickar sedan på de egenskaps fält som du vill visa.

 6. I rutan egenskaps fält som ska visas använder du knapparna knappbild och knappbild för att ordna egenskaps fälten i den ordning du vill att de ska visas i rapporten.

 7. Kontrol lera att kryss rutan Visa fält för dimensionen i dispositions format är markerad och klicka sedan på OK.

Obs!: I kolumn fält visas egenskaps fälten endast för objekt i den lägsta detalj nivån som visas i rapporten. Om du vill visa egenskaps fält för andra nivåer flyttar du fältet till rad etikett området.

Tips: Du kan också högerklicka på etikett fältet, peka på Visa egenskaper i rapport på snabb menyn och sedan klicka på Visa alla egenskaper, dölja alla egenskapereller en enskild egenskaps beskrivning.

Ett snabb skärm tips är en sammanfattning av värdet, raden eller kolumnen för ett fält. Om du till exempel flyttar pekaren över en cell i området värden visas det aktuella värdet och rad-och kolumn platsen. Det här kontextuella skärm tipset är särskilt användbart när du arbetar med en stor rapport och inte vill ändra layouten eller bläddra igenom rapporten för att hitta eller verifiera den här informationen.

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. Gå till fliken Alternativ, gruppen Pivottabell och klicka på Alternativ.

 3. I dialog rutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Visa och markerar kryss rutan Visa sammanhangsbaserade knapp beskrivningar under visning.

Om pivottabellrapporten är ansluten till en Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services OLAP-kub och kubens administratör har aktiverat visning av medlems egenskaps information kan du Visa egenskapsvärdena i ett skärm tips när du flyttar pekaren över ett radfält. En produkt kan till exempel innehålla ytterligare egenskaps information, till exempel en produkt nyckel, ett åter försäljar pris och en aktie nivå. Du kan också ange vilken information som ska visas i skärm tipset.

Obs!: För den här proceduren krävs att ett fält har egenskaper som definierats och Aktiver ATS i OLAP-kuben. Om du vill ta reda på om egenskaper är tillgängliga högerklickar du på fältet och pekar sedan på Visa egenskaper i rapport på snabb menyn. Om snabb menyn visas (inga egenskaper definierade)finns det inga egenskaper att visa.

 1. Kontrol lera att medlems egenskaper visas för pivottabellrapporten genom att göra följande:

  1. Gå till fliken Alternativ, gruppen Pivottabell och klicka på Alternativ.

  2. I dialog rutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Visa och markerar sedan kryss rutan Visa egenskaper i knapp beskrivningar under visning.

 2. Högerklicka på ett fält i pivottabell-eller pivotdiagramrapporten, peka på Visa egenskaper i knapp beskrivningar på snabb menyn och klicka sedan på Visa alla egenskaper, Dölj alla egenskapereller en enskild egenskaps beskrivning.

Du kan visa information om medlems egenskaper som data i pivottabellrapporten. Du kanske till exempel vill sortera, filtrera eller skriva ut egenskaps informationen.

När du filtrerar medlems egenskaper visas medlems egenskapens rubrik tillsammans med fält namnet. Om till exempel färg är en medlems egenskap för produkt fältet kan du filtrera produkter efter färgvarianten.

Obs!: För den här proceduren krävs att ett fält har egenskaper som definierats och Aktiver ATS i OLAP-kuben. Om du vill ta reda på vilka egenskaper som är tillgängliga högerklickar du på fältet och pekar sedan på Visa egenskaper i rapport på snabb menyn. Om snabb menyn visas (inga egenskaper definierade)finns det inga egenskaper att visa.

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. Kontrol lera att medlems egenskaper visas för pivottabellrapporten genom att göra följande:

  1. Gå till fliken Alternativ, gruppen Pivottabell och klicka på Alternativ.

  2. I dialog rutan Pivottabellalternativ klickar du på fliken Visa och markerar sedan kryss rutan Visa egenskaper i knapp beskrivningar under visning.

 3. Klicka på det fält i den dimensionshierarki som du vill visa egenskaps fält för.

  Om de nivåer för vilka du markerade egenskaps fält inte visas i rapporten klickar du på fältet och sedan på knappen expandera plus .

 4. Klicka på OLAP-verktygi gruppen verktyg på fliken alternativ och klicka sedan på egenskaps fält.

  Dialog rutan Välj egenskaps fält för dimension visas.

 5. I listan Välj egenskaper från nivå klickar du på varje nivå som du vill visa egenskaps fält för och dubbelklickar sedan på de egenskaps fält som du vill visa.

 6. I rutan egenskaps fält som ska visas använder du knapparna knappbild och knappbild för att ordna egenskaps fälten i den ordning du vill att de ska visas i rapporten.

 7. Kontrol lera att kryss rutan Visa fält för dimensionen i dispositions format är markerad och klicka sedan på OK.

Obs!: I kolumn fält visas egenskaps fälten endast för objekt i den lägsta detalj nivån som visas i rapporten. Om du vill visa egenskaps fält för andra nivåer flyttar du fältet till rad etikett området.

Tips: Du kan också högerklicka på etikett fältet, peka på Visa egenskaper i rapport på snabb menyn och sedan klicka på Visa alla egenskaper, dölja alla egenskapereller en enskild egenskaps beskrivning.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×