Visa relationerna mellan formler och celler

Det kan vara svårt att kontrol lera formlernas riktighet eller att hitta källan till ett fel om formeln använder överordnade eller underordnade celler:

 • Överordnade celler –   celler som refereras till av en formel i en annan cell. Om till exempel cell D10 innehåller formeln = B5returneras Cell B5 till cell D10.

 • Underordnade celler –    de här cellerna innehåller formler som refererar till andra celler. Om cell D10 exempelvis innehåller formeln =B5 är cell D10 underordnad i förhållande till cell B5.

För att hjälpa dig att kontrol lera dina formler kan du använda kommandona Spåra överordnade och Spåra underordnade för att grafiskt visa och spåra relationer mellan dessa celler och formler med spårningspilar, som visas i den här figuren.

Kalkylblad med spårningspil
 

Följ de här stegen för att Visa formel relationer mellan celler:

 1. Klicka på alternativ för> filer> Avancerat.
   

  Obs!: Om du använder Excel 2007; Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativoch klicka sedan på kategorin Avancerat .

 2. Välj arbets boken i avsnittet visnings alternativ för den här arbets boken och kontrol lera att alla är markerade i objekt, Visa.

 3. Om du vill ange referens celler i en annan arbets bok måste arbets boken vara öppen. Microsoft Office Excel kan inte gå till en cell i en arbetsbok som inte är öppen.

 4. Gör något av följande.

Gör så här:

 1. Markera cellen som innehåller formeln som du vill leta reda på överordnade celler för.

 2. Om du vill visa en spårningspil till varje cell som tillhandahåller data direkt till den aktiva cellen klickar du på Spåra överordnade Bild av knapp i gruppen formel granskning på fliken formler .

  • Blå pilar indikerar celler utan fel. Röda pilar indikerar celler som orsakar fel. Om den markerade cellen refereras till av en cell i ett annat kalkylblad eller en annan arbetsbok, pekar en svart pil från den markerade cellen på en kalkylbladsikon Kalkylbladsikon . Den andra arbetsboken måste vara öppen för att Excel ska kunna spåra sambanden.

 3. Om du vill identifiera nästa nivå med celler som tillhandahåller data till den aktiva cellen klickar du på Spåra överordnade Bild av knapp igen.

 4. Om du vill ta bort spårningspilar en nivå i taget börjar du med den överordnade cellen längst bort från den aktiva cellen. Klicka sedan på pilen bredvid ta bort pilari gruppen formel granskning på fliken formler och klicka sedan på ta bort pilar till överordnade Bild av knapp . Klicka på knappen igen om du vill ta bort ytterligare en nivå med spårningspilar.

Gör så här:

 1. Markera den cell som du vill leta reda på underordnade celler för.

 2. Om du vill visa en spårningspil till varje cell som är underordnad den aktiva cellen klickar du på Spåra underordnade Knappbild i gruppen formel granskning på fliken formler .

  Blå pilar indikerar celler utan fel. Röda pilar indikerar celler som orsakar fel. Om den markerade cellen refereras till av en cell i ett annat kalkyl blad eller en annan arbets bok kommer en svart pil att peka från den markerade cellen till en kalkyl blads ikon Kalkylbladsikon . Den andra arbetsboken måste vara öppen för att Excel ska kunna spåra sambanden.

 3. Om du vill identifiera nästa nivå med celler som är beroende av den aktiva cellen klickar du på Spåra underordnade Knappbild igen.

 4. Om du vill ta bort spårningspilar en nivå i taget och börja med den underordnade cellen längst bort från den aktiva cellen klickar du på pilen bredvid ta bort pilari gruppen formel granskning på fliken formler och klickar sedan på ta bort underpilar Bild av knapp . Klicka på knappen igen om du vill ta bort ytterligare en nivå med spårningspilar.

Gör så här:

 1. Ange = (likhets tecken) i en tom cell.

 2. Klicka på Markera alla.

  Knappen Markera allt

 3. Markera cellen och klicka på Spåra överordnade Bild av knapp två gånger i gruppen formel granskning på fliken formler .

Om du vill ta bort alla spårningspilar i kalkyl bladet klickar du på ta bort pilar i gruppen formel granskning på fliken formler Bild av knapp .

Problem: Ett ljud hörs i Microsoft Excel när jag klickar på kommandot Spåra underordnade eller Spåra överordnade.

Om Excel hörs när du klickar på Spåra underordnade Knappbild eller Spåra överordnade Bild av knapp , spåras alla nivåer i formeln, eller så försöker du spåra ett objekt som inte går att spåra. Följande objekt i kalkyl blad som kan refereras till av formler går inte att spåra med hjälp av gransknings verktygen:

 • Referenser till text rutor, inbäddade diagram eller bilder i kalkyl blad.

 • Pivottabellrapporter.

 • Referenser till namngivna konstanter.

 • Formler som finns i en annan arbets bok som refererar till den aktiva cellen om den andra arbets boken är stängd.

Meddelanden: 

 • Markera en cell och tryck på F2 om du vill visa färgkodade överordnade argument i en formel.

 • Om du vill markera cellen i den andra änden av pilen dubbelklickar du på pilen. Om cellen finns i ett annat kalkylblad eller i en annan arbetsbok dubbelklickar du på den svarta pilen för att öppna dialogrutan Gå till och dubbelklickar sedan på referensen i listan Gå till.

 • Alla spårningspilar försvinner om du ändrar formeln till vilken pilarna pekar, infogar eller tar bort kolumner eller rader eller tar bort eller flyttar celler. Om du vill återställa pilarna när du har gjort någon av dessa ändringar måste du använda granskningskommandona i kalkylbladet igen. Om du vill kunna gå tillbaka och titta på de ursprungliga spårningspilarna skriver du ut kalkylbladet med spårningspilarna innan du gör några ändringar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×