Visa storlek och mått för former i Visio

Visa storlek och mått för former i Visio

Om du vill se mått för en form markerar du den och tittar i statusfältet under fönstret Former. Bredd, höjd och vinkel visas automatiskt. Du kan också visa mått med någon av de andra metoder som beskrivs i den här artikeln.

Information om hur du kan ändra mått eller vinklar för en form i fönstret Storlek och placering finns i Ange mått i fönstret storlek och placering.

Visa mått på diagramsidan

Om du har Visio Standard kan du visa måtten för en form genom att använda fält som är länkade till formens höjd- och breddegenskaper. Mer information om hur du använder fält finns i Hålla informationen som visas uppdaterad med hjälp av fält.

Om du har Visio Professional kan du visa storlekar med hjälp av måttformer. Måttformer anger storleken på formen som de är limmade mot, och uppdateras automatiskt om du ändrar storlek på den ursprungliga formen.

Måttformer ingår i vissa mallar och du kan öppna en stencil av typen Dimensionering i valfri mall:

Öppna en stencil av typen Dimensionering

 1. Klicka på Fler former i fönstret Former.

 2. Peka på Extra och klicka på Måttsättning - arkitektur eller Måttsättning - utveckling.

 3. Dra en måttform till den form som du vill mäta och limma måttformens ändpunkter till de punkter som du vill mäta.

Obs!: Om du vill ändra måttenheterna högerklickar du på måttformen och klickar på Precision och enheter på snabbmenyn.

En kubform med måttformer och mått.

Exempel

Här är ett exempel på hur du använder måttformer i Visio Professional:

Använda måttformer (exempel)

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Nytt, klicka på Kategorier, klicka på Kartor och planritningar och dubbelklicka på Heminredning.

 2. Klicka på namnlisten i stencilen Trädgårdstillbehör och dra formen Gångstig - betong till ritningssidan.

  Du kanske måste rulla listan under Stenciler för att gå till den här stencilen eller andra stenciler.

 3. Dra i handtagen på formen Gångstig - betong för att förstora den.

 4. Klicka på namnlisten i stencilen Måttsättning - arkitektur och dra måttformen Vågrät till ritningssidan ovanför gångstigsformen.

  Om du inte ser den här stencilen i listan följer du anvisningarna i avsnittet ovan, Öppna en stencil av typen Dimensionering.

 5. Dra formhandtaget till höger om måttformen Vågrät till gångstigsformens högerkant tills den gröna rutan visas som anger att formerna har limmats ihop.

 6. Dra formhandtaget till vänster om måttformen Vågrät till gångstigformens vänsterkant.

 7. Dra den gula romben ( Kontrollhandtag – gul romb ) som visas till höger om måttformen till en plats ovanför gångstigen, så att måttlinjerna inte skymmer gångstigsformen.

Vad vill du göra?

Visa bredd, höjd och vinkel för hela formen

 1. Markera formen i ritningen.

 2. Formens bredd, höjd och vinkel visas i statusfältet.

Visa bredd, höjd och vinkel för en form inuti formen

Om du vill visa övergripande mått för bara några former kan du snabbt lägga till måttfält för former som innehåller textrutor.

 1. Klicka på den form du vill lägga till fält för.

 2. Klicka på Fält i gruppen Text på fliken Infoga.

 3. Klicka på Geometri i listan Kategori i dialogrutan Fält.

 4. Klicka på det mått du vill visa i listan Fältnamn.

  Tips: Om du vill lägga till enheter, till exempel meter, klickar du på Dataformat och väljer sedan nya enheter i dialogrutan Dataformat.

 5. Klicka på OK.

 6. Upprepa samma steg för alla fält du vill lägga till.

  Tips: Om du vill visa höjd och bredd med ett kryss mellan dem infogar du det första fältet i formens textruta. Skriv sedan ett blanksteg, skriv x, skriv ytterligare ett blanksteg och infoga sedan det andra fältet.

Överst på sidan

Visa bredd, höjd och vinkel för en form bredvid formen

Obs!: Grafikfunktionerna för data är endast tillgängliga i versionerna Visio Professional och Premium.

Datagrafik är ett snabbt sätt att visa höjd, bredd och vinkel för former och andra formdata. I den här artikeln beskrivs hur du visar mått.

 1. Klicka på Datagrafik i gruppen Visa data på fliken Data.

 2. Klicka på Skapa ny datagrafik.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Ny datagrafik.

 4. Klicka på Fler fält i listan Datafält i dialogrutan Nytt objekt.

 5. Klicka på Geometri i listan Kategori i dialogrutan Fält.

 6. Klicka på det mått du vill visa i listan Fältnamn och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på Text i listan Visas som i dialogrutan Nytt objekt.

 8. Ange ett namn för måttet i rutan Etikett under Information (till exempel Bredd eller Höjd) och klicka på OK.

 9. Upprepa samma steg för varje mått du vill visa.

 10. Klicka på OK i dialogrutan Ny datagrafik.

  Den nya datagrafiken visas i galleriet Datagrafik under Tillgänglig datagrafik.

 11. Markera formerna i ritningen som du vill visa mått för och klicka sedan på den datagrafik du skapade i galleriet Datagrafik.

Den nya datagrafiken används för de markerade formerna.

Överst på sidan

Visa mått för delar av former

En kubform med måttformer och mått.

Obs!: Måttformer är endast tillgängliga i versionerna Visio Professional och Premium.

Du kan använda måttformer till att mäta andra former. När du limmar en måttform vid den form du vill mäta visas formens mått på måttformen. Måtten uppdateras automatiskt när du ändrar den ursprungliga formens storlek.

Det finns många måttformer och var och en mäter olika aspekter. Du kan få en god uppfattning om vad olika måttformer kan mäta genom att titta på stencilerna, som Måttsättning - utveckling.

I följande procedur visas hur du använder en av måttformerna till att mäta en gångstig i en husritning.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Nytt, klicka på Kartor och planritningar och dubbelklicka på Heminredning.

 2. Klicka på namnlisten i stencilen Trädgårdstillbehör och dra formen Gångstig - betong till ritningssidan.

 3. Klicka på namnlisten i stencilen Måttsättning - arkitektur och dra måttformen Vågrät till ritningssidan ovanför gångstigsformen.

 4. Dra formhandtaget till höger om måttformen Vågrät till gångstigsformens högerkant tills den röda rutan visas som anger att formerna har limmats ihop.

 5. Dra formhandtaget till vänster om måttformen Vågrät till gångstigformens vänsterkant.

 6. Dra den gula romben som visas till höger om måttformen till en plats ovanför gångstigen, så att måttlinjerna inte skymmer gångstigsformen.

Obs!: Om du vill ändra måttenheterna högerklickar du på måttformen och klickar på Precision och enheter på snabbmenyn.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Visa bredd, höjd och vinkel för hela formen

Statusfält där en markerad forms bredd, höjd och vinkel visas.

 1. Markera formen i ritningen.

 2. Formens bredd, höjd och vinkel visas i statusfältet.

Visa area eller omkrets för en form

Dialogrutan Formområde och perimeter, där en markerad forms mått visas.

Obs!: Dialogrutan Formområde och perimeter är endast tillgänglig i Microsoft Office Visio Professional.

 1. Markera formen i ritningen.

 2. Klicka på Tillägg på menyn Verktyg, klicka på Extra och klicka sedan på Formområde och perimeter.

  Dialogrutan Formområde och perimeter öppnas och du ser formens mått.

 3. Om du vill se måtten i andra enheter markerar du de enheter du vill använda i rutan Totalt område eller Total perimeter.

Överst på sidan

Visa bredd, höjd och vinkel för en form inuti formen

En rektangel med formens höjd och bredd visas i textrutan.

Om du vill visa övergripande mått för bara några former kan du snabbt lägga till måttfält i formernas textrutor. Om du har Office Visio Professional 2007 och du vill visa mått för många former kan du spara tid genom att använda datagrafik, enligt beskrivningen i avsnittet Visa bredd, höjd och vinkel för en form bredvid en form.

 1. Klicka på den form du vill lägga till fält för.

 2. På menyn Infoga klickar du på Fält.

 3. Klicka på Geometri i listan Kategori i dialogrutan Fält.

  Dialogrutan Fält, innehållande de fält som du kan ange i en forms textruta.

 4. Klicka på det mått du vill visa i listan Fältnamn.

  Tips: Om du vill lägga till enheter, till exempel meter, klickar du på Dataformat och väljer sedan nya enheter i dialogrutan Dataformat.

 5. Klicka på OK.

 6. Upprepa steg 2 till 5 för alla fält du vill lägga till.

  Tips: Om du vill visa höjd och bredd med ett kryss mellan dem infogar du det första fältet i formens textruta. Skriv sedan ett blanksteg, skriv x, skriv ytterligare ett blanksteg och infoga sedan det andra fältet.

Obs!: Måtten i fälten uppdateras automatiskt när du ändrar storlek på formen.

Överst på sidan

Visa bredd, höjd och vinkel för en form bredvid formen

En buskform där bredd, höjd och vinkel visas i datagrafik.

Obs!: Funktionerna för datagrafik är endast tillgängliga i Office Visio Professional 2007.

Datagrafik är ett snabbt sätt att visa höjd, bredd och vinkel för former och andra formdata. I den här artikeln beskrivs hur du visar mått. Mer information om hur du använder datagrafik finns i Förtydliga informationen med datagrafik.

 1. Klicka på Visa data på former på menyn Data.

 2. Klicka på Ny datagrafik under Skapa ny datagrafik i åtgärdsfönstret Datagrafik.

 3. Klicka på Nytt objekt i dialogrutan Ny datagrafik och sedan på Text.

  Åtgärdsfönstret Datagrafik och dialogrutan Ny datagrafik.

  1. Åtgärdsfönstret Datagrafik

  2. Kommandot Ny datagrafik

  3. Dialogrutan Ny datagrafik med rutan Nytt objekt och kommandot Text

 4. Klicka på Fler fält i listan Datafält under Visning i dialogrutan Ny text.

 5. Klicka på Geometri i listan Kategori i dialogrutan Fält.

 6. Klicka på det mått du vill visa i listan Fältnamn och klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Fält, innehållande de fält som du kan infoga i datagrafik.

 7. Ange ett namn för måttet (till exempel Bredd eller Höjd) i rutan Etikett under Information i dialogrutan Ny text och klicka på OK.

 8. Upprepa steg 3–7 för varje mått du vill visa.

 9. Klicka på OK i dialogrutan Ny datagrafik.

  Den nya datagrafiken visas i åtgärdsfönstret Datagrafik under Använd datagrafik.

 10. Markera formerna i ritningen som du vill visa mått för och klicka sedan på den datagrafik du skapade i åtgärdsfönstret Datagrafik.

Den nya datagrafiken används för de markerade formerna.

Tre former för vilka en nyligen skapad datagrafik används.

Överst på sidan

Visa mått för delar av former

En kubform med måttformer och mått.

Obs!: Måttformer är endast tillgängliga i Office Visio Professional 2007.

Du kan använda måttformer till att mäta andra former. När du limmar en måttform vid den form du vill mäta visas formens mått på måttformen. Måtten uppdateras automatiskt när du ändrar den ursprungliga formens storlek.

Det finns många måttformer och var och en mäter olika aspekter. Du kan få en god uppfattning om vad olika måttformer kan mäta genom att titta på stencilerna. I bilden nedan visas formerna på stencilen Måttsättning - utveckling.

Stencilen Måttsättning - utveckling.

I följande procedur visas hur du använder en av måttformerna till att mäta ett piano i en husritning.

 1. Klicka på Nytt på fliken Arkiv, klicka på Kartor och planritningar och klicka sedan på Heminredning.

 2. Klicka på namnlisten i stencilen Möbler och dra formen Flygel till ritningssidan.

 3. Klicka på namnlisten i stencilen Måttsättning - arkitektur och dra måttformen Vågrät till ritningssidan ovanför pianoformen.

  En flygelform med måttformen Vågrät.

 4. Dra det gröna formhandtaget till höger om måttformen Vågrät till pianoformens högerkant tills den röda rutan visas som anger att formerna har limmats ihop.

  En måttform som är kopplad till ett formhandtag på pianoformen.

 5. Dra det gröna formhandtaget till vänster om måttformen Vågrät till pianoformens vänsterkant.

  En måttform som är kopplad till två formhandtag på en pianoform.

 6. Dra den gula romben som visas till höger om måttformen till en plats ovanför pianot, så att måttlinjerna inte skymmer pianoformen.

  En måttform med förlängda måttlinjer, kopplad till en pianoform.

Obs!: Om du vill ändra måttenheterna högerklickar du på måttformen och klickar på Precision och enheter på snabbmenyn.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×