När du signerar ett Microsoft Office-dokument digitalt tillämpas den digitala signaturen på innehållet i dokumentet, inklusive informationen i innehållet i ett dokument som kanske inte visas i den aktuella vyn av ett dokument.

Office lagrar specifika typer av information i den digitala signaturen, till exempel datum och tid och Office versionsnummer för programmet där filen skapades. Du kan visa den här informationen genom att visa informationen i signaturen.

Visa ytterligare information som lagras i en digital signatur

 1. Öppna dokumentet som innehåller de signaturer som du vill visa.

  Om dokumentet har signerats digitalt öppnas det med ett gult meddelande om signaturer högst upp i dokumentet.

 2. Klicka på Visa signaturer.

 3. I åtgärdsfönstret Signaturer pekar du på den signatur som du vill visa, klickar på pilen som visas till höger och klickar sedan på Signaturinformation.

 4. Klicka på länken Visa ytterligare signeringsinformation som har samlats in i dialogrutan Signaturinformation.

  Visa informationen som lagras i signaturen i dialogrutan Ytterligare information.

Visa allt innehåll i ett digitalt signerat dokument

Ibland visas inte information i dokumentets innehåll i den aktuella vyn av dokumentet, t.ex. dold text. Du kan ta reda på om ett signerat dokument innehåller dolt innehåll genom att visa ytterligare information om signaturen och leta efter ett meddelande högst upp i dialogrutan Ytterligare information där det står att den aktuella vyn för dokumentet inte visar några saker som har signerats.

 1. Öppna dokumentet som innehåller de signaturer du vill visa.

  Om dokumentet har signerats digitalt öppnas det med ett gult meddelande om signaturer högst upp i dokumentet.

 2. Klicka på Visa signaturer.

 3. I åtgärdsfönstret Signaturer pekar du på den signatur som du vill visa, klickar på pilen som visas till höger och klickar sedan på Signaturinformation.

 4. Klicka på länken Visa ytterligare signeringsinformation som har samlats in i dialogrutan Signaturinformation.

 5. Titta efter följande meddelande högst upp i dialogrutan Ytterligare information:

  Den aktuella vyn i det här dokumentet visar inte några saker som har signerats (till exempel dold text).

 6. Om du ser det här meddelandet kan dokumentet ha ställts in så att vissa typer av innehåll inte visas. Följande typer av innehåll kan till exempel döljas i den aktuella vyn i dokumentet:

  • Sidhuvuden och sidfötter (Word dokument)

  • Dold text (Word dokument)

  • Ritningar (Word dokument)

  • Bilder (Word dokument)

  • Fältkodsvärden (Word dokument)

  • Revisioner (Word dokument)

  • Granskarens kommentarer (Word dokument eller PowerPoint presentationer)

  • Teckensnitt (kan ha ersatts i Word )

 7. Visst dolt innehåll kan visas i ett signerat dokument. Om du vill visa innehåll som kan vara dolt i den aktuella vyn av dokumentet gör du något av följande:

Om du vill visa den här typen av innehåll

Gör du så här

Visa sidhuvuden och sidfötter i Word dokument

Klicka på Visaoch sedan på Utskriftslayout.

Visa dold text i Word dokument

Klicka > Alternativ > visa ochmarkera sedan kryssrutan Dold text underVisa alltid dessa formateringsmarkeringar på skärmen.

Visa ritningar i Word dokument

Klicka > Alternativ > Avanceratoch markera sedan kryssrutan Visa ritade objekt och textrutor på skärmen under Visa dokumentinnehåll.

Visa bilder i Word dokument

Klicka > Alternativ > Avanceratoch avmarkera sedan kryssrutan Visa bildplatshållare under Visa dokumentinnehåll.

Visa fältkodsvärden i Word dokument

Klicka > Alternativ > Avancerat och avmarkera sedan kryssrutan Visa fältkoder i stället för deras värden underVisa dokumentinnehåll.

Visa revisioner eller kommentarer i Word dokument

Klicka Granska, peka på pilen Visa för granskning och klicka på All markering. Peka på pilen bredvid Visa markering och se till att följande är markerade: Kommentarer,Pennanteckningar, Infogningar och borttagningar och Formatering.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×